Wob jurist

Ministerie van VWS

36 uur per week

Je draagt bij aan de afhandeling van de verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Als senior Wob-jurist werk je zelfstandig samen met collega’s. Je interpreteert binnengekomen verzoeken en controleert aanwezige documenten op compleetheid. Vervolgens maak je een inventarislijst van de documenten en stel je een conceptbesluit op. Je markeert en lakt de documenten en stemt je bevindingen af met de beleidsmedewerkers. Verder adviseer je over de Wob.

Het beleid van het ministerie van VWS staat volop in de publieke belangstelling. Dit komt ook tot uitdrukking in een groot aantal Wob-verzoeken door de pers.

Functie-eisen

• Je hebt een opleiding Nederlands recht afgerond, op universitair niveau.
• Je hebt kennis van de Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene wet bestuursrecht.• Je hebt een tot enkele jaren werkervaring.
• Je bent een organisatietalent en kunt goed plannen.
• Je bent analytisch sterk, omgevingsbewust en proactief.
• Je weet van aanpakken en bent uitermate productief.
• Je hebt uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
• Je hebt bij voorkeur werkervaring met de afhandeling van Wob verzoeken en relevante werkervaring op het werkgebied van VWS.

Vragen richten aan aanvragen@residentieprofs.nl

Ambtelijk secretaris ondernemingsraad Toeslagen

Belastingdienst Utrecht

24 uur per week

De Ondernemingsraad (hierna: OR) van de Belastingdienst/Toeslagen is op zoek naar een enthousiaste medewerker die voor 24uur per week de rol van ambtelijk secretaris wil vervullen. Een boeiende en leerzame functie op het snijvlak van organisatieontwikkeling, personeelsontwikkeling, organisatiebelang en medewerkersbelang.

Het secretariaat van de OR heeft een zelfstandige positie. De ambtelijk secretaris wordt functioneel aangestuurd door het dagelijks bestuur van de OR en voert de werkzaamheden zelfstandig uit na afstemming met het dagelijks bestuur van de OR.

De werkzaamheden worden verricht op de vergaderlocaties van de OR, met name de locatie in Utrecht (incidenteel in Den Haag, Leeuwarden en Heerlen). Werkvoorbereidingen en het uitwerken van verslagen kan eventueel uitgevoerd worden vanaf de eigen werkplek dan wel vanaf huis.

De rol wordt ingevuld met ingang van 1 december 2019, voor een periode van 6 maanden met uitzicht op een verlenging.

Inhoud van de functie

Het zelfstandig acties in gang zetten m.b.t. de afhandeling van de binnengekomen (vertrouwelijke) post;

Het beheer van de agenda van de OR;

Het verzamelen en verspreiden van relevante informatie en documentatie t.b.v. de OR leden;

Inrichting en beheer van het (elektronisch) archief van de OR;

Planning en organisatie van vergaderingen; jaarlijkse vergaderplanning;

Het organiseren van kantoor- en vergaderruimtes;

Voorbereiding van vergaderingen; het (mede) opstellen van de agenda; het opstellen van mededelingen, het verzamelen, completeren en verspreiden van de vergaderstukken; het inhoudelijk voorbereiden op de verslaglegging van de vergaderingen;

Verslaglegging van de vergaderingen; het notuleren van de vergaderingen van de OR; het notuleren van het vertrouwelijke agenda-overleg; het notuleren van de overlegvergadering Bestuurder-OR; het notuleren van informele overleggen Bestuurder-OR; het vervaardigen en het verspreiden van de verslagen;

Verwoorden en vastlegging van het standpunt van de OR in officiële correspondentie richting de bestuurder;

Het bewaken en/of voorbereidende acties in gang zetten m.b.t. de afhandeling van de actiepuntenlijst van de diverse vergaderingen;

Het (mede) plannen en organiseren van conferenties en bijeenkomsten van de OR; het opvragen van offertes aan opleidingsinstituten; het organiseren van vergader- en hotelaccommodaties; het (mede) organiseren van OR teamdagen e.d.;

Meer informatie op te vragen via renoe@residentieprofs.nl

Jurist vergunningverlening en evenementen

Gemeente Schiedam

36 uur per week

Team Veiligheid en Crisisbeheersing

Het team Veiligheid en Crisisbeheersing werkt aan de veiligheid en leefbaarheid in Schiedam. In het gemeentelijk beleid neemt Veiligheid en Leefbaarheid een belangrijke plaats in.. In het team worden zowel beleidsmatige als uitvoerende taken uitgevoerd. Het team richt zich op de volgende taken: integraal veiligheidsbeleid, openbare orde en veiligheid, crisismanagement en rampenbestrijding, horeca w.o. coffeeshops en seksinrichtingen en evenementen. Bij het team zijn de accounthouderschappen ondergebracht van de politie-eenheid, Zorg & Veiligheidshuis, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Taken zijn o.a.

 • Behandelen en opstellen van complexe vergunningaanvragen op de genoemde deelterreinen waar grote belangentegenstellingen zijn tussen aanvrager en omgeving;
 • Het voorzitten van (grootschalige) evenementen overleggen;
 • Het begeleiden en coördineren van schouwen bij evenementen;
 • Behandelen en opstellen van complexe vergunningaanvragen op de genoemde deelterreinen waar grote belangentegenstellingen zijn tussen aanvrager en omwonenden;
 • Inhoudelijk voorbereiden en opstellen van beleidsnota’s en adviesnota’s;
 • Beleidsadvisering op het terrein van Horeca en Evenementen;
 • Signaleren en analyseren van relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen en het vertalen, met de consequenties, naar de gemeentelijke situatie;
 • Adviseren van het bestuur;
 • Actief meedenken en initiëren van beleid op de genoemde deelterreinen en mede uitvoering hieraan geven;
 • Het incidenteel vertegenwoordigen van de gemeente in rechte of het ondersteunen daarbij.

Profiel

 • Hbo denk- en werkniveau;
 • Kennis van staats- en bestuursrecht;
 • Goede sociale vaardigheden;
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Ruime ervaring in het goed kunnen schakelen tussen wet- en regelgeving en de praktijk;
 • Goed om kunnen gaan met zaaksystemen en computerprogramma’s;
 • Ervaring in een vergelijkbare functie is een pré;
 • Ervaring met bezwaar en beroepsprocedures is een pré;
 • Een brede blik en goede kennis van de (positie van) de gemeentelijke overheid en van relevante externe partners;
 • In staat een goed netwerk te ontwikkelen en onderhouden;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Flexibele instelling;
 • Je bent een teamspeler.

Meer informatie: aanvragen@residentieprofs.nl

Medior jurist AVG en Wob

DT&V

32 uur per week

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering neemt de DT&V het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. De DT&V wil hierbij als onderdeel van de migratieketen van betekenis zijn voor de maatschappij.
De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingenbeleid zoals dat is vastgesteld.

Wij doen dit in nauwe samenwerking met (keten)partners. Samen streven we er naar dat zo veel mogelijk vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf Nederland verlaten, bij voorkeur zelfstandig.

Als medewerker medior jurist maak je deel uit van het juridisch cluster van de afdeling Strategisch Advies op het hoofdkantoor van de DT&V in Den Haag.

In deze functie ben je voornamelijk verantwoordelijk voor de volgende juridische werkzaamheden binnen de afdeling:
• Afhandelen AVG-verzoeken en/of overige AVG-gerelateerde werkzaamheden.

 • Afhandelen van Wob-verzoeken, waaronder de eventuele inventarisatie van stukken.
 • Overige voorkomende werkzaamheden op het terrein van de Algemene wet bestuursrecht (bv. beantwoorden van informatieverzoeken, afhandeling van klachten, etcetera).

Gevraagd:

 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring op het juridisch domein van informatie-uitwisseling o.b.v. de privacywetgeving;

 • Aantoonbare ervaring met juridische analyses;

 • Kennis van de AVG;

 • Kennis van het vreemdelingenrecht is een pré;

 • Het uitvoeren van een wetsanalyse in het bijzonder bij het uitwisselen van gegevens.

Meer informatie? renoe@residentieprofs.nl / 06-18737688

Juridisch adviseur

Klant in Amsterdam

20-28 uur per week

Taken

 • Je adviseert en rapporteert management en bestuur over de juridische aspecten van bedrijfsvoering.
 • Je adviseert de inhoudelijke beleidsteams vanuit eigen juridische expertise.  
 • Je monitort risicovolle processen en stelt daarvoor juridische kaders.
 • Je participeert in projecten in de beleidsvelden.

Functie-eisen

Om deze functie goed uit te kunnen oefenen heb je een relevante, afgeronde juridische opleiding op WO-niveau; bij voorkeur Nederlands recht met een privaatrechtelijke afstudeerrichting. Je hebt in ieder geval minimaal drie jaar relevante ervaring met soortgelijke werkzaamheden. Daarnaast:

 • Heb je ervaring als juridisch adviseur bij de decentrale overheid.
 • Heb je kennis en ervaring op het terrein van aanbestedingen, contractenrecht en governance vraagstukken.

Meer informatie? Renoe@residentieprofs.nl / 06-18737688

Recruitment professional

Intern

Minimaal 32 uur per week

Als Recruiter ben jij een onmisbare schakel in ons kernproces om voor iedere opdrachtgever de juiste kandidaat te vinden en bouw je actief mee aan de groei van ResidentieProfs.

Juridisch werk is overal, er is geen organisatie, bedrijf, stichting of vereniging die zonder juridische kennis kan. Die kennis bieden wij. Wij helpen onze opdrachtgevers door ervoor te zorgen dat (complexe) juridische strategieën en processen worden gestroomlijnd, geïmplementeerd en uitgevoerd. We helpen mee te schrijven aan wetten en regelgeving, behandelen verzoeken, bezwaar- en beroepszaken en zorgen ervoor dat de opdrachtgever de juiste keuzes kan maken gebaseerd op ons juridisch advies. Allemaal zaken waar wij als ResidentieProfs goed in zijn. Juridische kandidaten zijn schaars op de markt. Als Recruiter maak jij bij ons het verschil door top kandidaten aan ons te binden en te koppelen aan de meest passende opdracht. Wij werven zowel interim juristen, als juristen die bij ResidentieProfs in dienst treden en we starten binnenkort met een traineeship voor junior juristen. Dat maakt jouw functie iedere dag weer afwisselend en uitdagend. Spreekt dit je aan? Lees dan vooral verder!

Hoe ga je dit doen?

 • Je gaat het recruitmentproces van A tot Z uitvoeren en verder vormgeven. Denk hierbij aan het schrijven van wervende vacatureteksten, het verwerken van sollicitaties, het screenen van cv’s, het actief zoeken en benaderen van kandidaten voor onze opdrachten via diverse kanalen, het voeren van selectiegesprekken en het bewaken van lopende procedures
 • Je houdt je actief bezig met het onderhouden en uitbreiden van ons netwerk van juridische professionals, door het voeren van oriënterende gesprekken en het bezoeken van netwerkevents
 • Je denkt mee over onze employer branding strategie, door het onderzoeken van diverse wervingskanalen om ResidentieProfs nog beter op de kaart te zetten in de juridische arbeidsmarkt

Wat bieden wij?

 • Je komt te werken in een klein, hecht team met ambitie en passie voor het vakgebied
 • Je krijgt veel ruimte om jouw functie zelfstandig invulling te geven. Sterker nog, we waarderen jouw ideeën en inbreng om ons recruitmentproces nog verder te optimaliseren
 • Een unieke werklocatie in het prachtig pand “De Rode Olifant” in Den Haag, nabij de A12 en op loopafstand van Den Haag CS en een groot deel van onze klanten. Met heerlijke koffie!
 • Een flexibel in te delen werkweek (van minimaal 32 uur) en uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een opleidingsbudget, laptop en telefoon, een parkeer- en reiskostenvergoeding en uiteraard alle benodigde tools om je werk goed uit te kunnen voeren.

Wat vragen we van je?

 • Je hebt een (bijna) afgeronde hbo of wo opleiding
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als recruiter en passie voor het vak
 • Je bent energiek, communicatief vaardig en je denkt in oplossingen
 • Je kunt echt snel schakelen en prioriteiten stellen
 • Je denkt in commerciële kansen en bent een wervende schrijver en spreker

Meer informatie? Neem contact op met Laura de Jong via lauradejong@residentieprofs.nl

Wob ondersteuner

RVO

40 uur per week

Beoordelen en van opgevraagde correspondentie ivm een WOB-verzoek op gevoeligheden, conform de daarvoor geldende richtlijnen.

Weglakken van passages in correspondentie behorende bij een WOB-verzoek waar de afdeling nu druk mee is + juridisch onderbouwen waarom passsages zijn weggelakt.

I.v.m. een WOB-verzoek dat teveel werkdruk legt op het team Business Development Coaches, zoeken we per direct een ondersteuner (voor de duur van naar schatting 2 weken) met juridische achtergrond en kennis van WOB verzoeken. Diegene moet na een introductie van onze kant in staat zijn conform de daarvoor geldende richtlijnen passages uit stukken te lakken en daarbij aan kunnen geven op grond waarvan de betreffende passage gelakt moet worden (die limitatieve lijst is opgenomen in de wet).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken. De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving. De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt - veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening.

Gevraagd:

 • HBO/academisch werk/denkniveau

 • Een afgeronde juridische opleiding

 • Kandidaat is in staat om conform de daarvoor geldende richtlijnen passages uit stukken te lakken en daarbij aan kunnen geven op grond waarvan de betreffende passage gelakt moet worden (die limitatieve lijst is opgenomen in de wet).

Meer informatie? Neem contact op met Renoe Nanhkoesingh via renoe@residentieprofs.nl / 06-18737688.

Juridisch beleidsmedewerker horeca en evenementen

Gemeente Schiedam

36 uur per week

Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met een ruim Horeca en evenementen- aanbod. De gemeente Schiedam telt ruim 78.000 inwoners en grenst aan Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden Delfland. Wij zijn een wendbare, flexibele organisatie die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe oplossingen daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers door volop ruimte te maken voor innovatie, experimenten en initiatieven.

Binnen het team V&C houdt het onderdeel Horeca en Evenementen zich bezig met uitvoering en beleid op de deelterreinen Horeca en evenementen. Dit team stelt vergunningen op, handelt bezwaar- en beroepschriften af en werkt mee aan beleidsontwikkeling, zoals op het gebied van schaarse vergunningen en ondermijning. Binnen het team Horeca en evenementen zijn momenteel vijf collega’s werkzaam.

Wat ga je doen?

Schiedam wil kansen en ontwikkelingen in de stad stimuleren waarbij de grenzen van mogelijkheden worden opgezocht. Van de juridisch beleidsadviseur wordt verwacht dat je in staat bent een dergelijke ontwikkeling en het juridisch speelveld bij elkaar te brengen. Het is een dynamische functie waarbij de lijnen met het bestuur kort zijn, de werkdruk gezond hoog is en er volop uitdagingen zijn om je zelf verder te ontwikkelen. Daarnaast ben je vraagbaak voor je collega’s.

Wie zoeken wij?

Een ervaren juridisch adviseur met ruime ervaring op het gebied van Horeca en evenementen.

Je bent een stevige persoonlijkheid en je weet zowel in- als externe partijen bijeen te brengen en

bruggen te slaan. Een echte teamspeler die geen uitdaging uit de weg gaat, knopen durft door te hakken en gevoel heeft voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Competenties

Je hebt kennis van en ervaring met Horeca en evenementen en bent gewend om in een bestuurlijke omgeving te functioneren. Je hebt inzicht in de (juridische) ontwikkelingen op het vakgebied en weet de belangen van de verschillende partners goed bijeen te brengen.

Je beschikt minimaal over een academisch werk- en denkniveau en hebt aantoonbare werkervaring met vergunningverlening en juridische procedures.

Je bent in staat om jezelf in zeer korte tijd in te werken in de lokale situatie en het vertrouwen van de samenwerkingspartners te winnen en daarnaast zelf een betrouwbare partner te zijn. Je bent communicatief vaardig, resultaatgericht en flexibel.

Meer informatie? Neem contact op met Renoe Nanhkoesingh via renoe@residentieprof.nl / 06-18737688 .