Jurist economische subsidies

Provincie ZH

8 uur per week

De afdeling Samenleving en Economie vormt een inspirerende thuisbasis voor ongeveer 100 medewerkers. De doelen van de afdeling zijn het bevorderen van een concurrerende, innovatieve en duurzame economie en het verhogen van de sociale en culturele betrokkenheid van de inwoners van Zuid-Holland.

De afdeling bestaat uit drie bureaus: bureau Cultuur en Vrije Tijd, bureau Subsidies en bureau Economische Zaken (EZ). Bureau Economische Zaken (EZ) beweegt zich in een complex krachtenveld. Twee grote steden, veel middelgrote steden, regio’s, een Economic Board Zuid/Holland en Innovation Quarter maken het speelveld zowel bestuurlijk als ambtelijk uitdagend en vraagt om een netwerkende manier van werken. De vraagstukken die spelen binnen bureau EZ zijn veel meer dan uitsluitend economische opgaven en vragen om brede verankering in het provinciale beleid en instrumentarium. Bureau EZ bestaat uit vijf teams, ieder aangestuurd door een coördinator, te weten: Havenindustrieel complex, Greenports, Kennis en Innovatie (innovatief MKB), werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel) en ondersteuning. Hier spelen diverse opgaven, zoals de transitie van de haven en de Greenports naar toekomstbestendige, circulaire en innovatieve clusters, het bevorderen van innovatie bij Zuid-Hollandse bedrijven en economische clusters en het zorgen voor kwalitatief voldoende aanbod van werklocaties en een sterke ruimtelijk-economische structuur in onze provincie. Deze opgaven liggen vaak op het snijvlak van economie, ruimte, mobiliteit, energie en andere sectoren.

Omschrijving van de opdracht

Juridisch advies voor een subsidieregeling op afroep basis desegewenst op het provinciehuis en mogelijk deels op locatie, gemiddeld maximaal 8 uur per week. De werkzaamheden betreffen:

- Het schrijven van verweerschriften voor de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland;

- Het formuleren van weigeringsgronden voor de subsidieregeling MIT;

- Het schrijven en adviseren van stukken rondom beroepsprocedures voor de subsidieregeling MIT;

- Het schrijven van een gewijzigde en/of nieuwe subsidieregeling MIT en overige regelingen Economie behoort tot de opties.

Meer informatie? Neem contact op met Arie van Laar via arievanlaar@residentieprofs.nl .

Recruitment professional

Intern

Minimaal 32 uur per week

Als Recruiter ben jij een onmisbare schakel in ons kernproces om voor iedere opdrachtgever de juiste kandidaat te vinden en bouw je actief mee aan de groei van ResidentieProfs.

Juridisch werk is overal, er is geen organisatie, bedrijf, stichting of vereniging die zonder juridische kennis kan. Die kennis bieden wij. Wij helpen onze opdrachtgevers door ervoor te zorgen dat (complexe) juridische strategieën en processen worden gestroomlijnd, geïmplementeerd en uitgevoerd. We helpen mee te schrijven aan wetten en regelgeving, behandelen verzoeken, bezwaar- en beroepszaken en zorgen ervoor dat de opdrachtgever de juiste keuzes kan maken gebaseerd op ons juridisch advies. Allemaal zaken waar wij als ResidentieProfs goed in zijn. Juridische kandidaten zijn schaars op de markt. Als Recruiter maak jij bij ons het verschil door top kandidaten aan ons te binden en te koppelen aan de meest passende opdracht. Wij werven zowel interim juristen, als juristen die bij ResidentieProfs in dienst treden en we starten binnenkort met een traineeship voor junior juristen. Dat maakt jouw functie iedere dag weer afwisselend en uitdagend. Spreekt dit je aan? Lees dan vooral verder!

Hoe ga je dit doen?

 • Je gaat het recruitmentproces van A tot Z uitvoeren en verder vormgeven. Denk hierbij aan het schrijven van wervende vacatureteksten, het verwerken van sollicitaties, het screenen van cv’s, het actief zoeken en benaderen van kandidaten voor onze opdrachten via diverse kanalen, het voeren van selectiegesprekken en het bewaken van lopende procedures
 • Je houdt je actief bezig met het onderhouden en uitbreiden van ons netwerk van juridische professionals, door het voeren van oriënterende gesprekken en het bezoeken van netwerkevents
 • Je denkt mee over onze employer branding strategie, door het onderzoeken van diverse wervingskanalen om ResidentieProfs nog beter op de kaart te zetten in de juridische arbeidsmarkt

Wat bieden wij?

 • Je komt te werken in een klein, hecht team met ambitie en passie voor het vakgebied
 • Je krijgt veel ruimte om jouw functie zelfstandig invulling te geven. Sterker nog, we waarderen jouw ideeën en inbreng om ons recruitmentproces nog verder te optimaliseren
 • Een unieke werklocatie in het prachtig pand “De Rode Olifant” in Den Haag, nabij de A12 en op loopafstand van Den Haag CS en een groot deel van onze klanten. Met heerlijke koffie!
 • Een flexibel in te delen werkweek (van minimaal 32 uur) en uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een opleidingsbudget, laptop en telefoon, een parkeer- en reiskostenvergoeding en uiteraard alle benodigde tools om je werk goed uit te kunnen voeren.

Wat vragen we van je?

 • Je hebt een (bijna) afgeronde hbo of wo opleiding
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als recruiter en passie voor het vak
 • Je bent energiek, communicatief vaardig en je denkt in oplossingen
 • Je kunt echt snel schakelen en prioriteiten stellen
 • Je denkt in commerciële kansen en bent een wervende schrijver en spreker

Meer informatie? Neem contact op met Laura de Jong via lauradejong@residentieprofs.nl

2ft senior jurist programma machtigen

Logius

36 uur per week

Als senior jurist ben jij het juridische geweten van de producten en diensten die Logius aanbiedt en draagt eraan bij dat onze dienstverlening voldoet aan wet- en regelgeving. Enerzijds heb je een kader stellende en toetsende rol. Anderzijds zal je als adviseur meewerken aan nieuwe en complexe trajecten. Je signaleert juridische risico’s en biedt opties hoe ze te beheersen. Dossiers waar je je mee bezig zult houden zijn o.a.:

• Stelsels en standaarden, denk hierbij aan afsprakenstelsel e-herkenning.

• Elektronische dienstverlening en identiteit.

Denk hierbij aan het toetsen van productontwikkeling aan geldende wet- en regelgeving en juridische advisering omtrent het beheer van de voorzieningen als DigiD, MijnOverheid, eHerkenning en machtigen.

Relevante wet- en regelgeving bestaat onder meer uit de Awb, AVG eIDAS-verordening, Wabb, Wet EBV en onderliggende (uitvoerings)regelgeving.

• Wettelijke vertegenwoordiging binnen onze digitale voorzieningen. Hiervoor sta je aan de lat om over de juridische randvoorwaarden te adviseren en te bewaken.

Vertegenwoordiging/gezag blijkt een weerbarstig en complex onderwerp. Omdat de wet- en regelgeving voor gezag complex is, is er behoefte aan een juridisch expert binnen dit domein.

• Het gaat om divers werk waarbij je ook veel samenwerkt met collega’s zonder juridische achtergrond. Het is daarom van belang om proactief informatie op te halen bij de voorzieningen en met ‘juridische voelsprieten’ te herkennen waar (al dan niet ongevraagd) juridisch advies noodzakelijk is.

• Juridische inbreng in de ontwikkeling en uitwerking van Rijksbrede multidisciplinaire programma Machtigen (bijv. Wet Digitale Overheid voor wat betreft machtigen);

• Ontwikkelen en realiseren van adviesproducten op het gebied van wettelijke vertegenwoordiging en ouderlijk gezag;

• Inspelen op veranderingen in strategische beleidsdoelstellingen;

• Zorgdragen voor de vertaling van het afgestemde/gedragen beleid in juridische producten m.b.t. vertegenwoordiging en machtigen, identificatie en authenticatie en vervolgens het meekrijgen van de organisatie hierin

• Signaleren van risico’s en nemen van maatregelen ter beheersing daarvan

Eisen:

• Academisch werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding rechten.

• Brede juridische kennis met focus op: o Juridische aspecten rondom  wettelijke vertegenwoordiging in de elektronische (overheids)dienstverlening, Afsprakenstelsels voor elektronische dienstverlening (m.n. op het gebied voor gegevensuitwisseling (identificatie en authenticatie)).

• Minimaal 7 jaar werkervaring als jurist

Wensen:

• Je beschikt over de vaardigheid in het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling van kaderstelling;

• Ervaring binnen de overheid is een pré;

• Kennis en ervaring met het werken in een Agile-omgeving is een pre

Meer informatie? Neem contact op met Arie van Laar via arievanlaar@residentieprofs.nl .

6 fte medewerker behandelen en ontwikkelen

IND (diverse locaties)

36 uur per week

Medewerker Verwerken en Behandelen, S8: verweerschrijver BNTB bij de IND JZ (tijdelijk werk) 36 uur, meerdere plekken.

Onderdeel : IND, directie JZ, ondersteuningsteam Den Haag, Zwolle en Den Bosch

De directie is verantwoordelijk voor de juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA en DT&V) in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank, de Raad van State en de internationale gerechtshoven. Daarnaast zorgt deze directie voor het juridisch in controle zijn en houden van de IND, zodat de IND in al zijn handelen conform de geldende (internationale) wet- en regelgeving opereert.

Directie Juridische Zaken heeft tijdelijk werk voor ervaren medior juristen. Vanwege een toenemend aantal binnenkomende beroepen niet tijdig beslissen (BNTB) bij JZ wordt een tijdelijke projectgroep opgericht die zich specifiek richt op het schrijven van verweerschriften in deze productsoort.

Organisatorisch wordt deze projectgroep gehangen aan de ondersteuningsteams van JZ (OT JZ)de taskforce voert functioneel één deeltaak uit van de medewerkers van de Desk Juridische Ondersteuning (DJO) die onderdeel zijn van het OT JZ.

Je schrijft verweerschriften in zaken waar de aanvragen beroep heeft ingesteld omdat er niet binnen de termijnen op zijn aanvraag is beslist door de IND. Dit kunnen alle typen aanvragen zijn waar de IND op beslist.

Je draagt er zorg voor dat je alle relevante informatie hebt. Je analyseert de BNTB zaak op de juridisch-inhoudelijke aspecten aan de hand van wet- en regelgeving, beleid, jurisprudentie en instructies en de door de aanvrager/ gemachtigde ingediende beroepsgronden. Je weegt alle relevante factoren en stelt aan de hand hiervan een verweerschrift op dat je richt aan de rechtbank. Tijdens je werkzaamheden deel je actief informatie met je collega’s en ketenpartners.

Functie eisen:

Minimaal HBO werk- en denkniveau met juridische kennis en vaardigheden.Je hebt kennis of affiniteit met de toepassing van wet- en regelgeving van de Algemene Wet Bestuursrecht. Ervaring van de Wet Dwangsom en de toepassing ervan in het openbaar bestuur is zeer gewenst.

Verder, inhoudelijke ervaring of affiniteit met het proces van de IND (dus niet administratief) in vreemdelingrechtelijke verblijfsaanvragen zal behulpzaam zijn. Een extra pré is het als je naast kennis van het werkproces ook de automatiseringssystemen van de IND kent.

Inzet

Standplaats 2 fte in Den Haag, 2 fte in Den Bosch en 2 fte in Zwolle.

Meer informatie? Neem contact op met Arie van Laar via arievanlaar@residentieprofs.nl .

Jurist legal control

Den Haag (IND)

36 uur per week

De Directie Juridische Zaken (JZ) van de IND heeft twee hoofddoelstellingen. Zij is verantwoordelijk voor de juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA en DT&V) in (hoger)beroepsprocedures bij de rechtbank, Raad van State en internationale hoven. Daarnaast draagt zij zorg voor het juridisch in controle zijn en houden van de IND, zodat de IND in al zijn handelen conform de geldende (internationale)wet- en regelgeving opereert.

De Directie JZ wil verder invulling geven aan de opdracht het juridisch in controle zijn en houden van de IND, ook wel Legal Control genoemd. Daarvoor is allereerst nodig dat JZ haar visie op Legal Control beschrijft, zodanig dat het voor betrokken partners helder is wat het juridisch kwaliteitssysteem binnen de IND inhoudt en wat de rol van JZ hierin is. Daarmee wordt tevens de reikwijdte van het begrip Legal Control bepaald.

Op dit moment wordt reeds door JZ in het kader van Legal control onder meer de volgende werkzaamheden verricht:

-We adviseren de voorkant van het primaire (beslis)proces in individuele zaken, maar ook in algemene zin, bijvoorbeeld door het deelnemen aan overleggen met beslisdirecties of het geven van trainingen/opleidingen binnen de organisatie.

-Daarnaast zorgt JZ op inhoudelijk afgebakende dossiers dat de (digitale) informatievoorziening actueel en volledig is. Deze informatievoorziening is te raadplegen door de juristen van JZ, maar ook voor medewerkers van de beslisdirecties binnen de IND.

-Het Jurisprudentie Analyse Centrum binnen JZ biedt jurisprudentie van de AbRS, het Hof van Justitie EU en het EHRM op een gestructureerde inzichtelijke wijze aan de medewerkers van de IND, zodat zij kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen daarin.

-JZ geeft (on)gevraagd advies over de juridische mogelijkheden en risico’s in individuele zaken en bij de totstandkoming, wijziging en uitleg van regelgeving (waaronder beleid). Dit advies kan zijn gericht aan de beleidsafdeling (SUA), aan de adviseurs van de Directie Migratie Beleid (DMB), aan de adviseurs van Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ), maar ook aan het MT IND, de Hoofddirecteur van de IND of de Staatssecretaris.

-JZ neemt deel en levert een bijdrage aan (IND brede en departementale) overleg-, werk en projectgroepen. Voorbeeld hiervan is de deelname aan de ex ante uitvoeringstoetsen (EAUT’s) in de Vreemdelingenketen. De ex ante uitvoeringstoets is een objectieve en technische analyse ten aanzien van de praktische haalbaarheid, uitvoerbaarheid en kosten van voorgenomen maatregelen.

-JZ adviseert voorts op aanbestedingen (tot een bedrag van 144.000, daarboven wordt uitbesteed aan DJI) en geeft bedrijfsjuridisch advies (bijv. juridisch advies m.b.t. lopende contracten) binnen de hele IND.

-Onderdeel van JZ is ook de Privacy Office met als doel om AVG compliance blijvend in de organisatie te borgen.

-JZ doet het beheer van het mandaatbesluit en de daarbij behorende bijlage en adviseert hieromtrent aan alle directies binnen de IND.

Daarnaast zijn er werkzaamheden die mogelijk onder de reikwijdte van het begrip “Legal Control” kunnen vallen, maar op dit moment -mede gelet op de beschikbare capaciteit- binnen de directie JZ nog geen vorm krijgen, waaronder bijvoorbeeld:

-Meten van de kwaliteit van inwilligende besluiten.

-Het maken van trendanalyses.

Meer informatie? Neem contact op met Arie van Laar via

arievanlaar@residentieprofs.nl

Junior jurist

Politie (Amsterdam)

36 uur in de week

Het accent van deze functie ligt op het bestuursrecht. Je handelt verzoeken af, stelt besluiten op en geeft advies inzake de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens ondersteun je bij het beheer van convenanten. Ook het geven van advies en het voorbereiden van besluiten op het gebied van korpscheftaken kan tot je taken behoren.

Doelstelling

Continuïteit afhandeling juridische vraagstukken.

Verantwoordelijkheden

Ondersteuning van de juristen bij de uitvoering en toepassing van de Wpg, AVG, Wob en Awb.

Vakmatige taken

In afstemming met de juristen van JZ behandelen van juridische vraagstukken m.b.t. de Wpg, AVG en Wob, adviseren over informatie-uitwisseling, beantwoorden van vragen van medewerkers en ondersteunen van het beheer van convenanten. In voorkomende gevallen geven van advies en voorbereiden van besluiten op het gebied van korpscheftaken.

Opleiding

- Een afgeronde juridische opleiding op minimaal hbo-niveau, bij voorkeur een opleiding Nederlands recht.

Werkervaring

- Aantoonbare relevante kennis en ervaring met de uitvoering en toepassing van privacywetgeving.

- Ervaring met juridische werkzaamheden, waaronder het schrijven van adviezen en besluiten.

- Bij voorkeur kennis en ervaring met de uitvoerende processen binnen de politieorganisatie.

- Kennis van bestuursrecht.

- Affiniteit met en kennis van privacywetging en Wob.

Meer informatie te verkrijgen via: arievanlaar@residentieprofs.nl

Inkoopadviseur

Gemeente Zaanstad

24-36 uur per week

Team Inkoop, als onderdeel van de Afdeling Inkoop en Subsidies, stelt de gemeente brede kaders op voor het inkoop- en contractmanagementproces en heeft een regie en adviesrol binnen dit proces dat organisatiebreed plaatsvindt. Inkoop adviseert en verzorgt de procesbegeleiding van Europese aanbestedingen en heeft daarnaast een adviesrol bij onderhandse aanbestedingen. De gemeente Zaanstad koopt voor circa 200 miljoen per jaar in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inkoop van externe inhuur en arbodienstverlening, jeugdhulp en hulp in de huishouding in het sociaal domein, ICT software en hardware en het facilitaire Multiservice contract.

Zaanstad loopt, vergeleken met andere gemeenten, voorop waar het gaat over het professionaliseren van de brede inkoopfunctie met de meerjarige inkoopkalender, het strategisch inkoopoverleg (inkoopboard) en de uitvoering van categorie- en contractmanagement.

Voor Team Inkoop geldt een ontwikkelopgave waarbij de ambitie is om door te groeien naar een meer strategische rol waardoor  Inkoop een maximale bijdrage levert aan de realisatie van beleidsdoelstellingen en bredere organisatiedoelstellingen.

Opdracht:

 • Organiseren van een markconsultatie (indien nodig);
 • Opstellen van een aanbestedingsstrategie;
 • Coördineren en begeleiden van Europese aanbestedingen (veranderopgave inburgering sociaal domein, onderhoud bomen en wegmarkeringen stedelijk domein);
 • Bij 1 van de aanbestedingen het begeleiden/opleiden van een trainee.

Competenties:

 • Organisatiesensitief;
 • Klantgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Initiërend en organiserend.

Minimaal drie jaar ervaring met het zelfstandig uitvoeren van Europese aanbestedingen.

Meer informatie? Neem contact op met Arie van Laar via arievanlaar@residentieprofs.nl .

Adviseur omgevingsmanagement - specialist bestuursovereenkomsten

RWS Rotterdam

32 uur per week

specialist bestuursovereenkomsten
Projectorganisatie ‘A4 Haaglanden-N14’

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
Als Adviseur Bestuursovereenkomsten lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting, de aanleg en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Je zorgt voor de totstandkoming van bestuursovereenkomsten en borgt daarmee het politiek bestuurlijke proces binnen het werkproces aanleg en onderhoud. Dat doe je in een groot integraal project met een hoog afbreukrisico op politiek- bestuurlijk gebied.
Het omgevingsteam wordt aangestuurd door de Omgevingsmanager. De Adviseur Bestuursovereenkomsten rapporteert aan de Omgevingsmanager, levert een zelfstandige bijdrage aan het omgevingsteam en adviseert de Omgevingsmanager en het IPM-team..

Hij/zij is juridisch onderlegd, en heeft ervaring in de totstandkoming van bestuursovereenkomsten, binnen infrastructurele projecten; ontwerp, aanleg en onderhoud.

Het project A4 Haaglanden – N14 kent ca 12 bestuurlijke partners, bestaande uit de provincie Zuid- Holland, het Hoogheemraadschap Delfland (en Rijnland) en diverse gemeenten. Met al deze partners moet een bestuursovereenkomst worden opgesteld. De zwaarte van de bestuursovereenkomst verschilt per bestuurlijke partner. De verwachting is dat 6 partijen majeur zijn.
Met alle partijen is het project al in overleg, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Deze trajecten worden verder opgepakt en vertaald in concrete afspraken, die in overeenkomsten kunnen worden vastgelegd.

Kennis, ervaring en competenties
-Minimaal 3 jaar werkervaring binnen het vakgebied omgevingsmanagement van grote
infrastructurele projecten
-Relevante juridische kennis en expertise vanuit opleiding en/of relevante werkervaring
-Expliciete kennis en ervaring met het opstellen van bestuursovereenkomsten
-Ruime politiek bestuurlijke sensitiviteit
-Onderhandelingsvaardigheden
-Kennis van Strategisch Omgevingsmanagement
-Uitmuntend in (juridisch) Nederland, in woord en geschrift
-Resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Meer informatie? Neem contact op met Arie van Laar via arievanlaar@residentieprofs.nl

Handhavingsjurist

Gemeente Nieuwegein

36 uur per week


De afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid (TVL) draagt binnen de gemeente bij aan het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de stad voor bewoners, ondernemers en gebruikers. Door toezicht en aanwezigheid in de wijken dragen we bij aan het welbevinden van een ieder. De afdeling kent een breed scala aan producten en een grote diversiteit in doelgroepen en werkprocessen. Hier vindt alle bestuursrechtelijk en strafrechtelijk toezicht en handhaving plaats voor uiteenlopende beleidsvelden. De afdeling bestaat uit 5 teams: Omgevingstoezicht, Stadstoezicht, Strategie en ondersteuning, Wijkcoördinatoren en Openbare Orde en Veiligheid. Er werken ongeveer zeventig mensen. Als handhavingsjurist maak je deel uit van het team Strategie en ondersteuning.

Opdracht
Je hebt 5 directe collega handhavingsjuristen. De senior verdeelt het werk en zet je in op de taken die gedaan moeten worden. Deze variëren van opmaken van vooraanschrijvingen, handhavingsbesluiten en verweervoering in bezwaar en beroepsprocedures. Je stelt zelf handhavingsbesluiten op, voert gesprekken met interne en externe partijen en belanghebbenden en stemt af met vergunningverlening. Je werkt nauw samen met alle toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren van de afdeling TVL. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de lopende handhavingstrajecten. Jij en je directe collega’s worden aangesproken op de juridische kwaliteit van het gezamenlijk product en je coacht net als de andere juristen de directe collega´s om de juridische kwaliteit van de handhaving te optimaliseren. Ook denk je mee over de borging van de handhaafbaarheid van beleid, de oplossing van complexe vraagstukken en het, waar mogelijk, voorkomen van overtredingen. Handhaving is hierbij het laatste redmiddel.

Vereisten
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO-niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist;

Gunningscriteria
3. Een afgeronde WO-opleiding Staats- en Bestuursrecht of vergelijkbaar
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als handhavingsjurist bij een gemeentelijke instelling
5. Aantoonbare kennis van bestuursrechtelijk handhaven op het terrein van openbare orde en veiligheid, blijkend uit relevante werkervaring
6. Aantoonbare kennis van de Wro, Wabo en Awb, blijkend uit relevante werkervaring

Meer informatie? Neem contact op met Arie van Laar via arievanlaar@residentieprofs.nl .

Senior+ jurist privacy

Minvws

24 uur per week

We worden met z’n allen steeds ouder en blijven steeds langer vitaal. Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes behandelen. Dat is prachtig. Tegelijk maken mensen zich zorgen over de toekomst van de zorg, die veel geld kost en met een tekort aan werknemers kampt. Het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft.

Om dat te bereiken, maakt het ministerie afspraken met zorgverleners om de zorg dichterbij huis te bieden als het kan en zetten we in op preventie. Mensen hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis of een instelling. Dat is prettiger voor patiënten. Ook bespaart dat kosten. Het ministerie werkt er hard aan om meer mensen te werven voor de zorg en het werk beter te organiseren. Bijvoorbeeld door een andere taakverdeling en slim gebruik van nieuwe technologie.

Zorg voor mensen, mensen voor de zorg. Dat is waar wij ons samen voor inzetten.

Afdeling/projectomschrijving

Het programma Implementatie Digitale Toegang in de Zorg (hierna: programma) richt zich op het realiseren van betrouwbare toegang van patiënten tot een dienstverlening van zorgaanbieders in een veilige digitale omgeving. Met het programma draagt VWS bij aan de realisatie van de eHealth-ambities van het kabinet in de zorg. Uitgangspunt voor het programma is de wens om de dienstverleners in de zorgsector te faciliteren bij het inrichten van hun digitale zorgomgeving met betrouwbare authenticatiemiddelen conform de nieuwe aanstaande wet Digitale Overheid en de Europese verordening eIDAS.

De zorgaanbieder zal door de overheid worden gefaciliteerd bij de aansluiting op de hiervoor beschikbare middelen en voorzieningen van BZK. Er wordt een routeringsdienst (de Toegangsverleningsservice ‘TVS’) geschikt gemaakt voor de zorg, zodat zorgpartijen met één aansluiting toegang krijgen tot alle eID-middelen en voorzieningen. Voor de TVS is gekozen om - voor de fase van opschaling - een DPIA uit te voeren.

Gewenst profiel

Zeer ervaren jurist gespecialiseerd op het terrein van de verwerking van persoonsgegevens. De gevraagde jurist beschikt over ruime kennis en ervaring met het opstellen en begeleiden van complexe DPIA’s binnen een overheids-keten. Om snel te kunnen opstarten en binnen de beschikbare tijd te kunnen opleveren, is van belang dat tevens kennis en ervaring is opgedaan met de eOverheid en met name met het eID-stelsel en afsprakenstelsels in eerdere opdrachten.

Functie-eisen

Senior jurist met als specialisatie (en/of ruime aantoonbare ervaring met vraagstukken op het gebied van) verwerking van persoonsgegevens.

Aantoonbare ruime ervaring met uitvoeren van complexe DPIA’s.

Aantoonbare ervaring met begeleiden DPIA’s binnen het overheidsdomein waarbij sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens in de keten.

Kennis van- en ervaring met eID en afsprakenstelsels binnen bedrijven- en burgerdomein.

Meer informatie? Neem contact op met Arie van Laar via arievanlaar@residentieprofs.nl