Jurist arbeids/ambtenarenrecht

(24 upw) Gouda

Je bent een gedreven jurist, met hart voor de overheid. Jouw interesse ligt op bij het arbeids- en ambtenarenrecht en je vindt het interessant om op dit grensvlak te werken. Daarnaast vind je het leuk om te werken in een krachtenveld met ondernemingsraad en vakorganisaties.

Vacature jurist arbeids- en ambtenarenrecht 042019.pdf

Senior beleidsadviseur

VNG

Je maakt onderdeel uit van het programma Omgevingswet, maar opereert in en vanuit een netwerk. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Vanuit ons team ondersteunen we gemeenten bij de invoering van de wet. Jij gaat aan de slag op het snijvlak van Omgevingswet, Fysieke leefomgeving en Informatiesamenleving.

Vacaturetekst senior beleidsadviseur VNG.pdf

Vergunningverlener/toetser

Omgevingsdienst Haaglanden

Wat ga je doen:

het toetsen en beoordelen van (concept) effectenstudies en vergunningaanvragen en meldingen;

het opstellen van adviezen, beoordelingen en vergunningen betrekking tot (grond)water/wko;

het voeren van overleg, het informeren en adviseren van in- en extern partijen over Waterwet en Besluit lozen buiteninrichtingen en te volgen procedures.

Vergunningverlener:toetser.pdf

Jurist Publiekrecht

Gemeente Uden

De jurist publiekrecht is verantwoordelijk voor alle ruimtelijke procedures (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, ontheffingen, etc.) die spelen in de gemeente, zowel in het stedelijk gebied als in
het buitengebied. Je beoordeelt aanvragen van initiatiefnemers en bespreekt met hen de mogelijke vervolgstappen. Je begeleidt de ruimtelijke procedures, je stuurt op proces en planning en draagt zorg voor de integrale afweging van alle aspecten die aan de orde zijn.

Vacaturetekst jurist publiekrecht.pdf

Senior Jurist

NCG

Tot je taken behoort het juridisch voorbereiden, ontwikkelen, implementeren, uitvoeren en evalueren van beleid. De versterkingsoperatie staat hierin centraal. Dit raakt zowel het staats- en bestuursrecht als het civiel recht. Je bent daarnaast juridisch vraagbaak voor de organisatie en adviseert collega’s en het directieteam van de Dienst Nationaal Coördinator Groningen (NCG) kritisch over juridische vraagstukken die een rol spelen in het werk van NCG.

Senior Jurist NCG.pdf

Juridisch adviseur

Gemeente Het Hogeland

Om de functie goed uit te kunnen oefenen heb je een afgeronde academisch opleiding Nederlands Recht nodig. Ook heb je tenminste twee jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie. Je kunt goed samenwerken, maar levert ook individueel goed werk af. Verder ben je ter zake kundig, accuraat, klantgericht en flexibel. Vanzelfsprekend beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Vacaturetekst juridisch adviseur .pdf

Projectleider
Omgevingsdienst Rivierenland

In de functie van Projectleider houd je je bezig met de realisatie van complexe projecten en het regisseren van complexe processen. Hier zijn altijd meerdere (interne èn externe) partijen en belangen bij betrokken. Daarnaast is sprake van een grote mate van bestuurlijke gevoeligheid en heeft het bereikte resultaat grote impact op de omgeving en/ of (lokale) samenleving.

Vacaturetekst projectleider.pdf

Open sollicitatie?

Wij zijn altijd op zoek naar goede juristen. Zit je nu goed op je plek maar zou je weleens willen praten over wat voor mogelijkheden we je kunnen bieden, neem dan contact met ons op via

recruitment@residentieprofs.nl

070-2501090