Recruitment professional

Intern

Minimaal 32 uur per week

Als Recruiter ben jij een onmisbare schakel in ons kernproces om voor iedere opdrachtgever de juiste kandidaat te vinden en bouw je actief mee aan de groei van ResidentieProfs.

Juridisch werk is overal, er is geen organisatie, bedrijf, stichting of vereniging die zonder juridische kennis kan. Die kennis bieden wij. Wij helpen onze opdrachtgevers door ervoor te zorgen dat (complexe) juridische strategieën en processen worden gestroomlijnd, geïmplementeerd en uitgevoerd. We helpen mee te schrijven aan wetten en regelgeving, behandelen verzoeken, bezwaar- en beroepszaken en zorgen ervoor dat de opdrachtgever de juiste keuzes kan maken gebaseerd op ons juridisch advies. Allemaal zaken waar wij als ResidentieProfs goed in zijn. Juridische kandidaten zijn schaars op de markt. Als Recruiter maak jij bij ons het verschil door top kandidaten aan ons te binden en te koppelen aan de meest passende opdracht. Wij werven zowel interim juristen, als juristen die bij ResidentieProfs in dienst treden en we starten binnenkort met een traineeship voor junior juristen. Dat maakt jouw functie iedere dag weer afwisselend en uitdagend. Spreekt dit je aan? Lees dan vooral verder!

Hoe ga je dit doen?

 • Je gaat het recruitmentproces van A tot Z uitvoeren en verder vormgeven. Denk hierbij aan het schrijven van wervende vacatureteksten, het verwerken van sollicitaties, het screenen van cv’s, het actief zoeken en benaderen van kandidaten voor onze opdrachten via diverse kanalen, het voeren van selectiegesprekken en het bewaken van lopende procedures
 • Je houdt je actief bezig met het onderhouden en uitbreiden van ons netwerk van juridische professionals, door het voeren van oriënterende gesprekken en het bezoeken van netwerkevents
 • Je denkt mee over onze employer branding strategie, door het onderzoeken van diverse wervingskanalen om ResidentieProfs nog beter op de kaart te zetten in de juridische arbeidsmarkt

Wat bieden wij?

 • Je komt te werken in een klein, hecht team met ambitie en passie voor het vakgebied
 • Je krijgt veel ruimte om jouw functie zelfstandig invulling te geven. Sterker nog, we waarderen jouw ideeën en inbreng om ons recruitmentproces nog verder te optimaliseren
 • Een unieke werklocatie in het prachtig pand “De Rode Olifant” in Den Haag, nabij de A12 en op loopafstand van Den Haag CS en een groot deel van onze klanten. Met heerlijke koffie!
 • Een flexibel in te delen werkweek (van minimaal 32 uur) en uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een opleidingsbudget, laptop en telefoon, een parkeer- en reiskostenvergoeding en uiteraard alle benodigde tools om je werk goed uit te kunnen voeren.

Wat vragen we van je?

 • Je hebt een (bijna) afgeronde hbo of wo opleiding
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als recruiter en passie voor het vak
 • Je bent energiek, communicatief vaardig en je denkt in oplossingen
 • Je kunt echt snel schakelen en prioriteiten stellen
 • Je denkt in commerciële kansen en bent een wervende schrijver en spreker

Meer informatie? Neem contact op met Laura de Jong via lauradejong@residentieprofs.nl

Trainee/projectmedewerker

Den Haag (rijksoverheid)

32-36 uur per week

Het gaat om een detacheringsplek voor een trainee, die de rol van projectmedewerker aan kan, die ondernemend en analytisch is, enthousiast is over de opdracht, snapt waar de belangrijkste uitdagingen ligt, en een goede klik heeft met de opdracht en het team.

Taken: 1. Bijdragen aan de totstandkoming van het Rijks Innovatie Congres in 2020, zal deel uitmaken van het bestaande team (in opbouw).

2. Als projectmedewerker deelnemen in het team dat de opvolging gaat doen van “technovember” dat door JenV en BZK is georganiseerd. Uitmondend in een nieuwe technovember in 2020, in combinatie met het Rijks Innovatie Congres.

Gesproken is met een kandidaat die aan al deze eigenschappen voldoet en een goede klik heeft met het onderwerp en het team. In deze periode willen we bekijken of een toekomstige dienstbetrekking bij het Innovatieteam mogelijk is. Maar gebleken is dat een detacheringsconstructie niet mogelijk is. Daarom wordt nu deze procedure gevolgd. Er is dus sprake van een voorkeurskandidaat.

Werkzaamheden:

Logistieke planning, uitvoeren projectwerkzaamheden, procesplanning, ondersteunen en adviseren projectleider, sterkte-zwakte analyses maken, mensen motiveren, nieuwe connecties tot stand brengen, inhoudelijke verbindingen leggen, creatief bijdragen aan de eindproducten, projectleiding over afgebakende onderwerpen binnen het totale programma, rapporteren, strategische verslaglegging, opstellen van concept nieuwsberichten, bijhouden van begroting, budgetplanning

Meer informatie: renoe@residentieprofs.nl

Senior plus jurist

TCMG

36 uur per week

Als senior plus jurist werk je voor de projectdirectie mijnbouwschade Groningen, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De projectdirectie ondersteunt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Als senior plus jurist werk je voor de projectdirectie mijnbouwschade Groningen, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De projectdirectie ondersteunt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

De TCMG behandelt ongeveer 18.000 verzoeken om schadevergoeding op grond van het Besluit mijnbouwschade Groningen. De schadevergoeding kan worden toegekend in geld, maar ook in de vorm van een betaling voor facturen van een aannemer. Ook sommige bijkomende kosten worden vergoed. De TCMG werkt op het snijvlak van het publiek en het privaat schadevergoedingsrecht.

De TCMG is onpartijdig en heeft twee deelcommissies. Een deelcommissie mijnbouwschade en een deelcommissie bezwaar.

De deelcommissie mijnbouwschade neemt de primaire besluiten, waartegen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat bij de deelcommissie bezwaar. De deelcommissie bezwaar neemt de beslissingen op bezwaar en verdedigt die beslissing op bezwaar in beroep. De deelcommissie bezwaar wordt ondersteund door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie. De jurist werkt vooral voor de deelcommissie mijnbouwschade.

De jurist stelt de deelcommissie mijnbouwschade in de gelegenheid om juridisch houdbare besluiten te nemen op aanvragen om schadevergoeding en zorgt voor soepele afwikkeling van daarmee samenhangende procedures (openbaarheid van bestuur, privacy, klachten etc). De jurist adviseert schade-experts, communicatie-experts, zaakbegeleiders of werkvoorbereiders over de juridische dimensie van schademeldingen. Waar nodig gaat de jurist mee met een schouw, doet hij mee aan hoorzittingen en notuleert. De jurist schrijft mee aan de conceptbeslissingen die zullen worden voorgelegd aan de deelcommissie mijnbouwschade.

Eisen

Ervaring met juridische advisering en het schrijven van juridische producten.

Mondeling en schriftelijk verdedigen van een bestreden besluit bij een onafhankelijke bezwaaradviescommissie.

Een resultaatgerichte instelling.

Goede kennis van het bestuursrecht en het private schadevergoedingsrecht, in het bijzonder van:
ode schadevergoedingsprocedure (vergewisplicht, bewijslastverdeling, positie van een deskundige, zorgvuldigheidsvoorschriften, in aanmerking komende schade) en de werking van een bezwaarprocedure met een adviescommissie.

Goede (omgevingsrechtelijke) kennis van de regels rond het inschakelen van externe deskundigen is een pré.

Het kunnen opstellen van goed leesbare (juridische) teksten, adviezen of primaire besluiten.

De voortgang van je werk kunnen overzien en bij vragen tijdig kunnen overleggen met je leidinggevende.

Een afgeronde WO studie Nederlands recht

Wensen

Het verstrekken van juridisch advies over het Besluit mijnbouwschade Groningen en de daarmee samenhangende regelgeving.

Meer informatie? Neem contact op met Renoe Nanhkoesingh via renoe@residentieprofs.nl of 06-18737688 .

2 fte junior jurist

TCMG Groningen

36 uur per week

Als juridisch ondersteuner ondersteun jij de (senior) juristen en teammanager bij hun werkzaamheden bij advisering en bezwaar & beroep. Op het vlak van advisering ondersteun je bij de klachtbehandeling, juridische kwaliteitszorg en behandel je zelfstandig eenvoudige schadezaken. Op het vlak van bezwaar en beroep handel je zelfstandig meer eenvoudige zaken af, bereidt je hoorzittingen voor, zorg je voor de afhandeling van verslaglegging en de correspondentie. Daarnaast registreer je de in- en uitgaande brieven over bezwaar- en beroepsprocedures. In het geval van bezwaarprocedures controleer je of de ontvangen stukken compleet zijn en voldoen aan alle formaliteiten. Je plant hoorzittingen en schouwen van de bezwaaradviescommissie. Voor de juristen ben je vraagbaak en aanspreekpunt voor werkzaamheden die administratief-juridisch van aard zijn.

Als juridisch medewerker werk je voor het team Juridische Zaken. Het team is onderdeel van de Afdeling Juridische Zaken, Ontwikkeling en Advies (JZOA). De afdeling bestaat uit zo'n 50 medewerkers en kent twee teams/afdelingen: JZ en Ontwikkeling en Advies. JZ is het centrum binnen de Projectdirectie Groningen voor alle juridische en bestuurlijk juridische vraagstukken. Daarnaast richt Ontwikkeling en Advies op de bestuursondersteuning, de coördinatie en beheer van verschillende projecten die op de rol staan, en de data-analyses. Gezamenlijk is JZAO de kennisafdeling van de Projectdirectie Groningen en ontwikkelt en implementeert het verbeteringen binnen het primaire proces. Het team Juridische Zaken bestaat uit zo'n 25-30 medewerkers en kent drie clusters: advisering, bezwaar & beroep, en complexe schades

Locatie: Hoogezand

Meer informatie? lauradejong@residentieprofs.nl

Bedrijfsjurist 3,8 fte

Politie (Eindhoven/Maastricht)

32-36 uur

Het geven van juridisch advies over arbeidsrecht is je hoofdtaak. Werkzaamheden binnen deze adviestaak hebben betrekking op enkele grote processen zoals bezwaar en beroep, en disciplinaire trajecten. Daarnaast is de adviestaak gericht op (het opstellen van) complexe maatwerkbesluiten.

Als jurist arbeidszaken vertegenwoordig- en ondersteun je het bevoegd gezag, hoofdzakelijk in complexe bezwaren beroepsprocedures. Je signaleert ontwikkelingen ten aanzien van jurisprudentie en bent hoorambtenaar bij zaken
die daarom vragen. Ook ben je betrokken bij complexe disciplinaire trajecten en stel je complexe maatwerkbesluiten op.

Hoewel in teamverband, voer je de werkzaamheden met een grote mate van zelfstandigheid uit.

Afhandelen van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.

Adviseren op complexere vraagstukken in grotere processen, zoals ontslag-/disciplinaire trajecten, ziektesdossiers en VSO's.

Opstellen van (complexe) maatwerkbesluiten.

Afhandelen van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures binnen de gestelde termijnen.

Adviseren op complexere vraagstukken van de organisatie (medewerkers/leidinggevenden of HR collega's). - Opstellen van (complexe) maatwerkbesluiten.
Vervullen van de rol van secretaris in een Bezwaar Advies commissie (BAC).

Meer informatie? Neem contact op met Renoe Nanhkoesingh via renoe@residentieprofs.nl .

Jurist privacy

Gemeente Hilversum

32 uur per week

De gemeente Hilversum hecht groot belang aan privacy in de relatie met burgers, ondernemers en bezoekers. Deze moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk wordt omgegaan met het verzamelen, bewaren, beheren en gebruiken van persoonsgegevens en andere informatie die de persoonlijke levenssfeer raakt.

Binnen de gemeente is de AVG in de basis geïmplementeerd. Voor de komende jaren is een meerjarenplan opgesteld voor de verdere borging in de organisatie. Er lopen binnen de gemeente diverse aanbestedingen voor nieuwe ICT oplossingen (eHRM, zaaksysteem, burgerzaken systeem) en is Hilversum gestart met implementatie van een Smart City platform. De komende periode willen we extra inzetten op de uitvoering van DPIA’s voor deze nieuwe voorzieningen maar ook op bestaande verwerkingen en systemen. Onze vaste privacy officer is door omstandigheden langdurig uitgevallen. Daarom zoekt de gemeente een privacy officer die ons kan verder helpen met het borgen van de AVG.

Samen met een adviseur informatie uit het team zorg je voor verder uitvoering van het meerjarenplan en in samenwerking met de vak afdelingen werk je mee aan de uitvoering van DPIA’s.

Profiel

 • Je hebt een opleiding op HBO/Universitair niveau, bij voorkeur in een bedrijfskundige of juridische richting of op het gebied van ínformatiemanagement.
 • Je hebt relevante werkervaring op het gebied privacywetgeving en gegevensbescherming binnen het openbaar bestuur/gemeenten.
 • Je beschikt over actuele kennis van de AVG, de meldplicht datalekken. Praktische werkervaring vanuit één van de domeinen binnen de gemeentelijke overheid is daarbij een pré.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van DPIA’s
 • Je hebt er plezier in om collega's te adviseren en te ondersteunen. Je bent daarin communicatief vaardig en in staat om complexe zaken zowel mondeling als schriftelijk helder uit te leggen en te rapporteren. En je hebt inzicht in bestuurlijke, politieke en functionele verhoudingen en bent in dat krachtenveld vaardig in onderhandelen en het overbrengen van je boodschap.
 • Je bent een echte teamspeler, gemeente brede inzet vraagt flexibiliteit, het vermogen om kennis te delen en competenties als kunnen verbinden, plannen en organiseren.

Meer informatie? Neem contact op met Renoe Nanhkoesingh via renoe@residentieprofs.nl

Senior inkoopadviseur

Rijkswaterstaat

36 uur per week

Je stelt heldere inkoopstrategieën en -plannen op en let hierbij op de geldende wet- en regelgeving. Denk aan de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit maar ook aan het toepassen van jurisprudentie. Mogelijke risico’s en mogelijkheden heb je scherp in beeld en je adviseert betrokkenen, zoals opdrachtgevers, projectteams, contractmanagers en andere stakeholderse hierover in alle fases van het inkoopproces.. Je ziet erop toe dat contracten voldoen aan de kaders, richtlijnen en randvoorwaarden in afstemming met de verantwoordelijke contractmanagers. Daarnaast geef je tijdens de uitvoering van contracten bij je collega’s aan hoe zij het beste met wijzigingsvoorstellen of claims kunnen omgaan.

Als inkoopadviseur werk je nauw samen met je collega’s en fungeer je als vraagbaak voor contract(beheersings)zaken. Hierbij pas je gevraagd en ongevraagd jouw specifieke kennis van aanbesteden, contracteren en systeemgerichte contractbeheersing toe. Contractopstellingen overleg je met je projectteamleden en met deskundigen uit verschillende disciplines. Je zorgt voor duidelijke informatievoorziening over het inkoop-, contracterings- en contractmanagementproces.

Binnen onze organisatie maak jij je verder sterk voor de verdere ontwikkeling van de vakgebieden inkoop en contracten. Dit doe je onder meer door op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op deze vakgebieden. Deze kennis deel je actief met je collega’s. Verder lever je een aantoonbare bijdrage aan kwaliteitsborging. Dit doe je onder meer door gebruik te maken van je uitgebreide (RWS) netwerk en het pro-actief delen van kennis en ervaring met andere projectteams en vakgenoten.

 • Je hebt een HBO-diploma, bij voorkeur in een bedrijfseconomische of commercieel- technische richting.
 • Je hebt bij voorkeur NEVI 1 behaald.
 • Je hebt minimaal 6 jaar relevante ervaring op het gebied van inkoop en contracten, waarvan minimaal 3 jaar als Sr. Inkoopadviseur in aanbestedingstrajecten.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de grond-, weg- en waterbouwsector en kunt marktscans uitvoeren.
 • Je hebt bij voorkeur inhoudelijke kennis van relevante contractvormen, zoals D&C-, DBFM- en prestatiecontracten, van voorwaarden zoals UAV-GC en van systemen zoals TenderNed en SAP.
 • Je bent nieuwsgierig, kunt goed netwerken, staat open voor nieuwe dingen, hebt empathisch vermogen en gaat graag de dialoog aan.
 • Je begrijpt wat er binnen een organisatie speelt, bent analytisch sterk en beschikt over overtuigingskracht en anticiperend vermogen.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Meer informatie? Neem contact op met Renoe Nanhkoesingh via renoe@residentieprofs.nl of 06-18737688 .

Medior Vergunningverlener

Staatstoezicht op de Mijnen

36 uur per week

De vergunningverlener beoordeelt aanvragen voor operationale beschikkingen (bijv. gebruik chemicaliën, ontheffingen van bepaalde verplichtingen rondom boorgaten) op het gebied van Mijnbouwactiviteiten (olie-, gas-, zout- en aardwarmtewinning). Hij/zij beoordeelt deze op volledigheid en op inhoudelijke aspecten (Hij/zij betrekt bij die beoordeling inhoudelijk experts uit afdelingen, stemt af met een jurist). Hij/zij stelt een beschikking op en laat de relevante personen binnen SodM meekijken. Hij/zij legt de beschikking voor aan de directeur ter ondertekening. Hij/zij legt het proces vast in het zaaksysteem.

Een grote achterstand in dit werk. Dit willen wegwerken. En daarin willen we een kwaliteitsslag maken.

Missie SodM: Staan voor veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van het milieu en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is de missie voor het toezicht dat SodM houdt op de delfstoffenwinning in Nederland.

Eisen

 • Ruime ervaring op het gebied van (milieu)vergunningverlening
 • ervaring in het werken bij de overheid
 • kennis van de algemene wet bestuursrecht
 • HBO Opleiding

Wensen

 • in staat snel begrip te hebben van relevante onderdelen van mijnbouwwetgeving
 • in staat snel begrip te hebben van (industriële) inrichtingen

Meer informatie? Neem contact op met Renoe Nanhkoesingh via renoe@residentieprofs.nl of 06-18737688 .

Coordinerend juridisch adviseur

DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met 38 vestigingen verspreid over het land en zo’n 13.500 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo'n 37.500 justitiabelen.

Informatie over de afdeling

De afdeling Juridische Zaken maakt onderdeel uit van de Directie Beleid en Bestuursondersteuning. De afdeling Juridische Zaken vervult binnen het boven geschetste kader verschillende rollen en taken. Zo functioneert Juridische Zaken als de Juridisch Adviseur van de hoofddirectie, maar vormt tevens de juridische staf van het Hoofdkantoor en DJI als geheel. Dit betekent dat de afdeling voor vele opdrachtgevers tot diep in de organisatie werkzaam is, in verschillende functionele lijnen waar taken en verantwoordelijkheden het aldaar gelegde mandaat volgen. Haar adviesrol vervult de afdeling met inachtneming van alle vertrouwelijkheid die professioneel hoort in de relatie tussen een “advocaat en zijn cliënt”.

Juridische Zaken is verantwoordelijk in aansluiting op het departement voor de juridische control binnen DJI, is verantwoordelijk voor de ministeriële regelgeving op het terrein van DJI en vervult operationeel juridische taken waaronder de advisering in individuele zaken, afhandeling van klachten en op het terrein van de procesvertegenwoordiging vertegenwoordigt de afdeling Juridische Zaken DJI in rechte, of coördineert de inzet van de Landsadvocaat.

Bij de afdeling Juridische Zaken werken twaalf mensen. De meeste medewerkers bij de afdeling Juridische Zaken hebben een breed takenpakket.

Daarnaast hebben een aantal medewerkers een specialisme, bijvoorbeeld op bedrijfsjuridisch terrein of op het gebied van letselschade.

Functieomschrijving

De adviseur richt zich binnen de afdeling Juridische Zaken specifiek op het fiscaal-juridisch advies, dit omvat het Arbeid-regime, het loonregime, de loonbelasting en de vennootschapsbelasting (Tax Control Framework, TCF). De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van Audit & Control.

De ideale kandidaat voor deze functie heeft een academische studie Nederlands recht met specialisatie civiel recht en vervolg (specialisatie) opleidingen afgerond en is in staat zelfstandig te werken binnen een groter team.

De kandidaat handhaaft algemeen aanvaarde sociale, ethische en organisatienormen. Deze is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief bij het vervullen van de functie. Kandidaat is in staat om in samenwerking met collegae en derden het organisatiebelang te stellen boven het individuele belang en het eigen functionele belang. Kandidaat heeft gevoel voor en ervaring met politieke en bestuurlijke processen.

Gezien de functie op afroep wordt ingehuurd en geen vaste uren te garanderen zijn, wordt de opdracht uitgezet op basis van nacalculatie, ten behoeve van adviesinwinning op complexe vraagstukken.

Meer informatie? Neem contact op met Renoe Nanhkoesingh via renoe@residentieprofs.nl of 06-18737688 .

Senior/Senior+ omgevingsrecht

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

De Programmadirectie Omgevingsrecht
De stelselherziening is een unieke wetgevingsoperatie. In het nieuwe stelsel wordt een groot deel van de huidige regels over de fysieke leefomgeving samengebracht. Deze regels zijn nu verspreid over tientallen wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. De regels krijgen hun beslag in één Omgevingswet (in het Staatsblad gepubliceerd), vier algemene maatregelen van bestuur (eveneens in het Staatsblad gepubliceerd) en een ministeriële regeling. Daarnaast wordt gewerkt aan regelgeving die een goede invoering van het stelsel mogelijk moet maken én wordt via aanvullingsregelgeving nog een aantal onderwerpen (bodem, geluid, grondeigendom, natuur) toegevoegd aan het stelsel.

De Programmadirectie Omgevingsrecht maakt sinds 2018 onderdeel uit van de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Wij zijn een tijdelijke programmadirectie, ingesteld voor de duur van de stelselherziening omgevingsrecht (tot 1 januari 2021).

Opdrachtomschrijving

Je houdt je bezig met juridische advisering over diverse vraagstukken m.b.t. het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) binnen de stelselherziening Omgevingsrecht. Waar nodig draag je bij aan de totstandkoming van wetgevingsproducten waarin onderdelen van het DSO worden geregeld (grotendeels via het invoeringsspoor), of beantwoord je vragen over juridische aspecten van de regelgeving. Je kunt hierbij onder andere denken aan advisering over de juridische instrumenten die vanaf 1 januari 2021 via het DSO moeten worden ontsloten, alsmede vragen van andere overheden daarover.

Daarnaast kan je ook worden ingezet op andere onderdelen van de stelselherziening. Het kan hierbij gaan om advies-werkzaamheden of het opstellen van regelgeving.

Binnen deze dossiers lever je kwalitatief goede juridische producten op en zorg je dat deadlines voor de deelonderwerpen in jouw pakket worden gehaald. Je werkt binnen het programma actiefsamen met collega’s van de juridische programmadirectie Omgevingsrecht, van beleid (EenvoudigBeter) en van uitvoering (Aan de Slag) en met vertegenwoordigers van andere overheden of externe organisaties.

Kennis en ervaring

Je hebt een afgeronde WO-opleiding Rechten. Brede kennis van digitalisering behoort tot jouw standaarduitrusting. Je hebt de nodige kennis van de stelselherziening Omgevingsrecht en de wetgeving die daarbinnen wordt ontwikkeld, alsmede ervaring met het huidige ruimtelijk bestuursrecht (ruimtelijke ordening en milieu). Je hebt kennis van bestuurlijke processen, besluitvormingsprocessen en ervaring met beïnvloeding daarvan. Je hebt een relevant en actueel netwerk binnen en buiten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

arievanlaar@residentieprofs.nl

Juridisch adviseur

Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met 38 vestigingen verspreid over het land en zo’n 13.500 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo'n 37.500 justitiabelen.

Informatie over de afdeling

De afdeling Juridische Zaken maakt onderdeel uit van de Directie Beleid en Bestuursondersteuning. De afdeling Juridische Zaken vervult binnen het boven geschetste kader verschillende rollen en taken. Zo functioneert Juridische Zaken als de Juridisch Adviseur van de hoofddirectie, maar vormt tevens de juridische staf van het Hoofdkantoor en DJI als geheel. Dit betekent dat de afdeling voor vele opdrachtgevers tot diep in de organisatie werkzaam is, in verschillende functionele lijnen waar taken en verantwoordelijkheden het aldaar gelegde mandaat volgen. Haar adviesrol vervult de afdeling met inachtneming van alle vertrouwelijkheid die professioneel hoort in de relatie tussen een “advocaat en zijn cliënt”.

Juridische Zaken is verantwoordelijk in aansluiting op het departement voor de juridische control binnen DJI, is verantwoordelijk voor de ministeriële regelgeving op het terrein van DJI en vervult operationeel juridische taken waaronder de advisering in individuele zaken, afhandeling van klachten en op het terrein van de procesvertegenwoordiging vertegenwoordigt de afdeling Juridische Zaken DJI in rechte, of coördineert de inzet van de Landsadvocaat.

Bij de afdeling Juridische Zaken werken twaalf mensen. De meeste medewerkers bij de afdeling Juridische Zaken hebben een breed takenpakket. Daarnaast hebben een aantal medewerkers een specialisme, bijvoorbeeld op bedrijfsjuridisch terrein of op het gebied van letselschade.

Functieomschrijving

De ideale kandidaat voor deze functie heeft een academische studie Nederlands recht afgerond en heeft kennis over privacyrecht (AVG, Jeugdwetgeving, dataprotectierichtlijn en Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens, penitentiaire regelgeving). De kandidaat heeft ervaring met het toetsen van verzoeken inzake het privacyrecht is in staat zelfstandig en met een hands-on mentaliteit te werken binnen een projectmatige structuur. Dit betekent dat de kandidaat op basis van expertise en kennis zelfstandig een oordeel vormt over wat wel en niet aan de privacy eisen en penitentiaire wetgeving voldoet.

De adviseur handhaaft algemeen aanvaarde sociale, ethische en organisatienormen. De adviseur is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief bij het vervullen van de functie. De adviseur is in staat om in samenwerking met collegae en derden het organisatiebelang te stellen boven het individuele belang alsook het eigen functionele belang. De adviseur heeft gevoel voor en ervaring met politieke en bestuurlijke processen.

Gezien de functie op afroep wordt ingehuurd en geen vaste uren te garanderen zijn, wordt de opdracht uitgezet op basis van nacalculatie.

Meer informatie? Neem contact op met Renoe Nanhkoesingh via Renoe@residentieprofs.nl of 06-18737688.