Opdrachtgevers van ResidentieProfs zijn o.a.

Gemeente Amsterdam, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Utrecht, Dienst Justitiele Inrichtingen, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Sanquin, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), Rabobank, Huis voor Klokkenluiders, Gemeente Westland, Gemeente De Bilt, Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA), Gemeente Zaanstad, Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB), Ministerie van Financien, De Belastingdienst, Gemeente De Ronde Venen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Immigratie & Naturalisatiedienst (IND). Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, NS, Raad voor de Rechtspraak, Nationaal Coordinator Groningen (NCG).

Een aantal van onze opdrachtgevers stellen het minder op prijs om genoemd te worden ivm privacy en veiligheid.