Rijksoverheid kiest ResidentieProfs als partner voor externe juridische capaciteit

De Rijksoverheid heeft acht partijen geselecteerd als preferred supplier voor juridische

dienstverlening. De partijen gaan onder meer interim juristen, juridische adviseurs en legal

professionals leveren aan onder andere de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse

Zaken, Defensie en Economische Zaken en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Volgens data van de Rijksoverheid geeft de centrale overheid, waaronder de ministeries en

belangrijkste zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) vallen, tussen de €12 miljoen en €13 miljoen

uit aan externe juridische capaciteit. De totale juridische uitgaven liggen echter nog hoger,

aangezien inhuuruitgaven van de rechterlijke macht en Nederlandse krijgsmacht (de militaire

organisatie) daar nog bij komen.

In een poging de inhuur van juridische dienstverlening te centraliseren, net zoals dat werd

gedaan op andere vlakken als management consultancy, financiële adviesdiensten en

accountancy, besloot de Rijksoverheid een aanbesteding uit te schrijven voor een rijksbrede

raamovereenkomst. Deze bestond uit twee percelen, een voor ‘Aanbestedingsrecht’ en een voor

‘Bestuursrecht’. Zoals bij het Europees aanbesteden van overheidsopdrachten gebruikelijk is –

de totale waarde werd vastgesteld op €7 miljoen per jaar – ging aan de contractering voor de

percelen een zorgvuldige selectie vooraf.

Uit het selectietraject zijn uiteindelijk acht leveranciers benoemd, die zich de komende twee jaar

preferred supplier voor juridische dienstverlening mogen noemen. Het betreft Yacht, Vanberkel

Professionals, USG Legal Professionals, Eiffel, DPA, Conducto, Brunel en AevesBenefit.

Sommige partijen hebben zich ingeschreven samen met samenwerkingspartners of

onderaannemers, zo werkt DPA Legal met AT Osborne Legal Services, terwijl Vanberkel

Professionals werkt met ResidentieProfs.

Perceel 1, dat een geraamde jaarlijkse waarde kent van €2 miljoen, omvat de inhuur van

juridische capaciteit ten behoeve van het verrichten van juridische diensten in het kader van

aanbestedingsrecht. Het grotere tweede perceel, met een waarde van €5 miljoen per jaar, omvat

de inhuur van juristen met specifieke kennis en ervaring van bestuursrechtelijke procedures zoals

het opstellen en afhandelen van primaire beschikkingen, behandeling van bezwaarschriften en

het voorbereiden en voeren van beroepsprocedures bij bestuursrechtelijke instanties.

In een reactie op de gunning zegt Diederik Gelauff, Business Unit Manager bij DPA: “We zijn

vereerd dat we de Rijksoverheid de komende jaren van juridische talenten mogen voorzien.”

Marjolijn Tausch, consultant bij AT Osborne Legal Services, voegt toe dat de activiteiten die de

twee partijen zullen uitvoeren voor het Rijk “een 100% match vormen met de dagelijkse praktijk

van onze juridische adviseurs.”

Elske Mouw, business unit manager Overheid bij Eiffel, legt uit waarom zij denkt dat de overheid

Eiffel heeft verkozen als preferred partner: “Al jaren zetten onze mensen van de business unit

Overheid zich in om de Rijksoverheid zakelijke juridische dienstverlening te bieden van de

hoogste kwaliteit. Door onze opdrachtgevers een totaaloplossing te bieden, van werving en

selectie tot het succesvol afronden van de opdracht, nemen wij hen de zorg volledig uit handen.

Door continu in contact te staan met zowel onze opdrachtgevers als onze professionals, passen

wij onze dienstverlening volledig aan op de wensen van de opdrachtgevers. En met die flexibiliteit

onderscheiden wij ons.”

Een aantal partijen kan de rijksbrede gunning toevoegen aan eerder bij de overheid

binnengesleepte contracten. Zo werden bijvoorbeeld Yacht, Conducto en AevesBenefit eerder dit

jaar door de overheid uitgekozen als voorkeursleveranciers voor inkoopconsultancy en advies.

Bron: Consultancy.nl