ResidentieProfs lanceert proeftuin

Op 27 mei vond de lancering van onze nieuwe proeftuin plaats. Danielle Spanjers (directeur van ResidentieProfs) tekende het plan van aanpak in het bijzijn van Marieke van Wallenburg (DG DGOO) en Emilie Schreuder (BZK).

De juridische dienstverlener heeft maatwerk centraal staan in haar dienstverlening, en start nu ook een proeftuin waarbij dit maatwerk centraal staat: ResidentieProfs zet een proeftuin voor social return op voor bijstandsgerechtigden in de regio Haaglanden, in samenwerking met het WSP Haaglanden. Het doel is om bijstandsgerechtigden extra te ondersteunen om een (tijdelijke) baan te vinden door het bieden van maatwerk aan de kandidaten zodat deze kandidaten gericht begeleid worden en in gesprek komen met potentiële werkgevers in het netwerk van ResidentieProfs die daartoe dat netwerk ook actief benadert en openstelt voor deze kandidaten.

ResidentieProfs wint juridisch raamcontract met de rijksoverheid

De komende jaren zullen de juristen van ResidentieProfs voor de rijksoverheid aan de slag gaan. In een Europese aanbestedingsprocedure voor juridische dienstverlening is ResidentieProfs namelijk als een van de winnaars uit de bus gekomen. Door zich hoofdzakelijk te focussen op juristen is ResidentieProfs een specialist die op talrijke rechtsgebieden een passende maatwerkoplossing weet te bieden. Kwaliteit boven kwantitatief is daarbij steeds het onderscheidende adagium van het snelgroeiende MKB-bedrijf uit Den Haag.

Oprichtster en algemeen directeur Danielle Spanjers van ResidentieProfs is blij. ‘Het is geweldig dat we onze juridische dienstverlening ook richting de rijksoverheid verder kunnen inzetten. Ik zie het eens temeer als een erkenning dat onze persoonlijke werkwijze aanslaat.’

ResidentieProfs is in kort tijdsbestek uitgegroeid tot een speler die ertoe doet in het juridische domein. De jarenlange ervaring van het team in zowel het juridische vakgebied als de personeelsdetachering liggen ten grondslag aan het succes. ‘Wij spreken de taal van juristen èn van de opdrachtgevers’, zo benadrukt Spanjers.

Met een uitgebreid netwerk van vaste en flexibele juridische professionals heeft ResidentieProfs een indrukwekkende positionering weten te bewerkstelligen. En de groei is allesbehalve ten einde. Het binden van goede juristen gaat onverminderd door. Volgens Spanjers is het simpel: ‘Uiteindelijk is het succes van ResidentieProfs het succes van de professionals’.

De juridische mantel ziet op bedrijfsjuridische dienstverlening en omvat het contractenrecht, privacyrecht, aanbestedingsrecht en letselschade en treedt per januari 2019 in werking.

ResidentieProfs wint aanbesteding Zaanstad

ResidentieProfs is recent door de gemeente Zaanstad uitgekozen als een van de partners voor de inhuur van juristen. Het is een erkenning voor onze bewezen affiniteit met juridische professionals in uiteenlopende vakgebieden. Het team van ResidentieProfs is dan ook blij en vereerd met de door de gemeente gemaakte keuze. Wij staan te popelen om deze nieuwe opdrachtgever kennis te laten maken met onze persoonlijke aanpak. Vanaf mei 2018 gaat deze zogeheten raamovereenkomst van start.

"De gemeente zocht in een selectieprocedure een leverancier met initiatief, lef en creativiteit, die gericht is op de gebruikers van diensten en oog heeft voor de behoeften van de bewoners. In dat profiel past ResidentieProfs natuurlijk uitstekend. Ons adagium dat dertien in dozijn niet meer van deze tijd is en dat kwaliteit en vakmanschap de trom moeten slaan, spreekt steeds meer opdrachtgevers aan. Tussen de grote bureaus is Residentieprofs de speler die voor kwaliteit en vakmanschap zorgt" aldus Danielle Spanjers, Algemeen Directeur van ResidentieProfs B.V.

Door een raamovereenkomst met ResidentieProfs af te sluiten, waarborgt de gemeente Zaanstad de continuïteit en kwaliteit bij de invulling van haar behoefte aan flexibel inzetbare juristen. Het voorstel van ResidentieProfs behoorde tot de vijf beste inschrijvingen op perceel 1 Fysiek domein en daarnaast behoort ResidentieProfs tot de 4 beste inschrijvingen op perceel 2: Algemeen en Maatschappelijk.

ResidentieProfs en Vanberkel Professionals gaan strategische samenwerking aan

Vanberkel Professionals en ResidentieProfs zijn begin dit jaar een strategische samenwerking aangegaan. Met die stap wilden de twee Haagse adviesbureaus inspelen op de veranderende vraag vanuit de publieke sector. Na negen maanden van samenwerken kunnen ze de eerste vruchten plukken van hun krachtenbundeling: de partijen zijn door het ministerie van Infrastructuur & Milieu verkozen tot een van de preferred suppliers voor de inhuur van juridische capaciteit.

Rijksoverheid kiest ResidentieProfs als partner voor externe juridische capaciteit

De Rijksoverheid heeft acht partijen geselecteerd als preferred supplier voor juridische

dienstverlening. De partijen gaan onder meer interim juristen, juridische adviseurs en legal

professionals leveren aan onder andere de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse

Zaken, Defensie en Economische Zaken en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).