Duurzaamheid bij ResidentieProfs

Social return

Wij van Residentieprofs vinden duurzaamheid belangrijk. Op een duurzame manier geven we dan ook invulling aan onze social return verplichting. Dit doen wij door in een proeftuinopstelling ervaring op te doen met het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en hiermee mensen uit de doelgroep te helpen.

Wij hebben een proeftuin voor Social Return opgericht voor bijstandsgerechtigden in de regio Haaglanden in samenwerking met het WSP Haaglanden. Doel is om bijstandsgerechtigden extra te ondersteunen om een (tijdelijke) baan te vinden. Deze ondersteuning bestaat uit het openstellen van het netwerk van ResidentieProfs en het bieden van maatwerk aan de kandidaten zodat deze gericht begeleid worden en kandidaten in gesprek komen met potentiëlewerkgevers in ons netwerk. Doel is om minimaal 1 kandidaat per half jaar aan betaald werk te helpen.

“In al onze bemiddelingsdienstverlening staat maatwerk centraal.

ResidentieProfs is dan ook trots op deze proeftuin,

omdat we hiermee óók maatwerk kunnen bieden aan mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

aldus Danielle Spanjers, directeur en oprichter van ResidentieProfs BV

Mocht je meer informatie willen over dit project of zit je zelf in een situatie waarbij extra hulp bij het vinden van een nieuwe baan zeer welkom is, neem dan gerust contact met ons op via info@residentieprofs.nl.