Rijksoverheid kiest ResidentieProfs als partner voor externe juridische capaciteit

De Rijksoverheid heeft acht partijen geselecteerd als preferred supplier voor juridische dienstverlening. De partijen gaan onder meer interim juristen, juridische adviseurs en legal professionals leveren aan onder andere de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Volgens data van de Rijksoverheid geeft de centrale overheid, waaronder de ministeries en belangrijkste zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) vallen, tussen de €12 miljoen en €13 miljoen uit aan externe juridische capaciteit. De totale juridische uitgaven liggen echter nog hoger, aangezien inhuuruitgaven van de rechterlijke macht en Nederlandse krijgsmacht (de militaire organisatie) daar nog bij komen.

In een poging de inhuur van juridische dienstverlening te centraliseren, net zoals dat werd gedaan op andere vlakken als management consultancy, financiële adviesdiensten en accountancy, besloot de Rijksoverheid een aanbesteding uit te schrijven voor een rijksbrede raamovereenkomst. Deze bestond uit twee percelen, een voor ‘Aanbestedingsrecht’ en een voor ‘Bestuursrecht’. Zoals bij het Europees aanbesteden van overheidsopdrachten gebruikelijk is –de totale waarde werd vastgesteld op €7 miljoen per jaar – ging aan de contractering voor de percelen een zorgvuldige selectie vooraf.

Uit het selectietraject zijn uiteindelijk acht leveranciers benoemd, die zich de komende twee jaar preferred supplier voor juridische dienstverlening mogen noemen. Het betreft Yacht, Vanberkel Professionals, USG Legal Professionals, Eiffel, DPA, Conducto, Brunel en AevesBenefit. Sommige partijen hebben zich ingeschreven samen met samenwerkingspartners of onderaannemers, zo werkt DPA Legal met AT Osborne Legal Services, terwijl Vanberkel Professionals werkt met ResidentieProfs.

Perceel 1, dat een geraamde jaarlijkse waarde kent van €2 miljoen, omvat de inhuur van juridische capaciteit ten behoeve van het verrichten van juridische diensten in het kader van aanbestedingsrecht. Het grotere tweede perceel, met een waarde van €5 miljoen per jaar, omvat de inhuur van juristen met specifieke kennis en ervaring van bestuursrechtelijke procedures zoals het opstellen en afhandelen van primaire beschikkingen, behandeling van bezwaarschriften en het voorbereiden en voeren van beroepsprocedures bij bestuursrechtelijke instanties.

Bron: Consultancy.nl


Rijksoverheid kiest ResidentieProfs als partner voor externe juridische capaciteit

De Rijksoverheid heeft acht partijen geselecteerd als preferred supplier voor juridische dienstverlening. De partijen gaan onder meer interim juristen, juridische adviseurs en legal professionals leveren aan onder andere de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Volgens data van de Rijksoverheid geeft de centrale overheid, waaronder de ministeries en belangrijkste zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) vallen, tussen de €12 miljoen en €13 miljoen uit aan externe juridische capaciteit. De totale juridische uitgaven liggen echter nog hoger, aangezien inhuuruitgaven van de rechterlijke macht en Nederlandse krijgsmacht (de militaire organisatie) daar nog bij komen.

In een poging de inhuur van juridische dienstverlening te centraliseren, net zoals dat werd gedaan op andere vlakken als management consultancy, financiële adviesdiensten en accountancy, besloot de Rijksoverheid een aanbesteding uit te schrijven voor een rijksbrede raamovereenkomst. Deze bestond uit twee percelen, een voor ‘Aanbestedingsrecht’ en een voor ‘Bestuursrecht’. Zoals bij het Europees aanbesteden van overheidsopdrachten gebruikelijk is –de totale waarde werd vastgesteld op €7 miljoen per jaar – ging aan de contractering voor de percelen een zorgvuldige selectie vooraf.

Uit het selectietraject zijn uiteindelijk acht leveranciers benoemd, die zich de komende twee jaar preferred supplier voor juridische dienstverlening mogen noemen. Het betreft Yacht, Vanberkel Professionals, USG Legal Professionals, Eiffel, DPA, Conducto, Brunel en AevesBenefit. Sommige partijen hebben zich ingeschreven samen met samenwerkingspartners of onderaannemers, zo werkt DPA Legal met AT Osborne Legal Services, terwijl Vanberkel Professionals werkt met ResidentieProfs.

Perceel 1, dat een geraamde jaarlijkse waarde kent van €2 miljoen, omvat de inhuur van juridische capaciteit ten behoeve van het verrichten van juridische diensten in het kader van aanbestedingsrecht. Het grotere tweede perceel, met een waarde van €5 miljoen per jaar, omvat de inhuur van juristen met specifieke kennis en ervaring van bestuursrechtelijke procedures zoals het opstellen en afhandelen van primaire beschikkingen, behandeling van bezwaarschriften en het voorbereiden en voeren van beroepsprocedures bij bestuursrechtelijke instanties.

Bron: Consultancy.nl