The DO's and the DON'ts voor cv's en motivaties

Wist je dat uit onderzoek is gebleken dat een recruiter in slechts 30 seconden een cv scant en op basis daarvan bepaalt of een kandidaat op de stapel geschikt of ongeschikt terecht komt? Hoe kun jij er nu voor zorgen dat jouw cv deze quick scan doorstaat en uiteindelijk helemaal gelezen wordt en leidt tot een uitnodiging voor een gesprek?

Als recruiters krijgen wij vaak vragen als ‘Wat is nu eigenlijk een goed cv?’, ‘Hoeveel pagina’s is het ideale cv?’ en ‘Hoe valt mijn cv op tussen al die andere cv’s op de stapel?’. Ook het schrijven van een goede motivatie roept vaak vragen op; ‘Hoe lang moet deze zijn?’ en ‘Wat schrijf ik hier allemaal in en wat niet?’.

Wij proberen hier natuurlijk altijd zo goed mogelijk over mee te denken. De waarheid is, dat het ideale cv en de perfecte motivatie eigenlijk niet bestaan. Zoveel mensen, zoveel meningen! En ook het type organisatie en de functie waarnaar je solliciteert zijn hierop van invloed. Maar als recruiter zien wij natuurlijk meer cv’s en motivaties dan de gemiddelde persoon, dus we kunnen je er zeker een aantal  do’s en don’ts voor meegeven. We hopen dat je hier je voordeel mee kunt doen! Hier komen ze:

Het ideale cv

  • ..is overzichtelijk en rustig qua lay out. Daarmee bedoelen we het gebruik van een eenduidig lettertype, een structuur met duidelijke kopjes en bij voorkeur gebruik van bullet points bij opsommingen om lange stukken tekst te voorkomen. Op internet zijn hiervoor verschillende cv templates te vinden.
  • ..bevat naast de opleidingen en werkervaring ook altijd een stukje persoonlijk profiel waarin jouw unieke eigenschappen, kwaliteiten, ambitie en manier van werken tot uiting komen
  • ..is niet te lang, maar zeker ook niet te kort. De zogenaamde onepager is eigenlijk altijd te summier om een goed beeld te krijgen, maar een cv van 8 pagina’s daarentegen wordt niet gelezen. Probeer dus uit te komen op een cv van 2 tot (max!) 5 pagina’s, afhankelijk van de ervaring die je meebrengt.
  • ..is altijd specifiek geschreven voor de functie waarop je solliciteert. Benadruk de recente, relevante werkervaring die gevraagd wordt in de vacature. Een recruiter scant jouw cv op deze ervaring en moet die dus binnen die 30 seconden gevonden hebben.
  • ..is last but not least, vrij van spel- en typfouten! Ben je niet zeker van je eigen taalvaardigheid, laat er dan eerst nog iemand anders naar kijken en maak altijd gebruik van de spellingcontrole.

De pakkende motivatie

  • ..is bedoeld om de lezer ervan te overtuigen dat jij de ideale kandidaat bent voor de vacature.
  • ..laat zien dat je je hebt verdiept in de organisatie en de vacature.
  • ..vertelt de lezer wat jij aan ervaring en vaardigheden meebrengt om perfect invulling aan deze baan of opdracht te kunnen geven. Noem hiervoor concrete voorbeelden (zonder daarbij je halve cv te citeren) en laat iets van jouw persoonlijkheid zien; wat zijn jouw kwaliteiten en ambitie?
  • ..is wederom niet te lang (ook hier geldt dat de volledige motivatie vaak pas gelezen wordt als er snel herkenbare en relevante informatie gevonden wordt door de recruiter) maar ook niet te kort; houd als vuistregel 200 woorden aan.