P&O adviseur

Personeel en Organisatieadvies is een adviserende, dienstverlenende en uitvoerende organisatie. Zij levert ondersteuning en advies op het gebied van Personeel en organisatie aan managers en medewerkers bij hun opgave voor de stad.

P&O adviseur Amsterdam.docx

Jurist P&O

Wij zijn op zoek naar tijdelijke versterking binnen het team van rechtspositiejuristen. Wij zoeken iemand die een kwalitatieve bijdrage levert aan de rechtspositionele werkzaamheden, en op meerdere taken inzetbaar is.

Jurist P&O.docx

Inspecteur Handhaving Bouw/RO

In een team van zelfstandige handhavingsprofessionals werk je als inspecteur samen aan een veilig Zaanstad. Het team kenmerkt zich door een grote mate van zelfstandigheid en collegialiteit. Zaanstad is een lerende organisatie, dit houdt in dat elke medewerker verantwoordelijk is voor zijn of haar ontwikkeling, dat je leert van fouten maken en elkaar als collega’s ook helpt te leren.

Inspecteur Handhaving Bouw:RO.pdf

Jurist RO gemeente Oss

Uitvoeren van juridische werkzaamheden op het terrein van ruimtelijke ordening, zowel in het buitengebied als de dorpen. Opstellen ruimtelijke onderbouwingen, bestemmingsplannen, begeleiden projectafwijkingsbesluiten.

Jurist RO Oss.pdf

Jurist bezwaar&beroep RVO

Als senior jurist houd je je bezig met zelfstandig afhandelen van bezwaren die zijn ingediend door ondernemend Nederland en derde belanghebbenden tegen RVO beslissingen en juridische advisering.

Vacature senior jurist B&B .pdf

Strategisch HR adviseur

Je beheerst de kunst om je aan te kunnen passen aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Daarom ben je goed op de hoogte van wat er in de samenleving leeft. Je vindt er de uitdagingen om ook je eigen functioneren te verbeteren en neemt de verantwoordelijkheid om veranderingen in gang te zetten.

Strategisch HR adviseur.pdf

Business consultant

Ter voorbereiding van de aansluittrajecten die hiermee gepaard gaan, zal de business consultant worden ingezet die de JenV onderdelen ondersteunen bij het bepalen van acties voor een succesvolle aansluiting van belang. Het gaat hierbij om het analyseren van de wijze waarop de JenV onderdelen kunnen voldoen aan de aansluitvoorwaarden die voor de IAM-voorziening gelden.

Vacature business consultant.pdf

2 Adviseurs natuurbescherming

Je houd je bezig met het behandelen van aanvragen en verzoeken in het kader van de Wet natuurbescherming ten behoeve van ruimtelijke ingrepen, kleinere en grotere initiatieven zoals sloop gebouwen maar ook aanleg van windmolenparken en infrastructurele werken). De nadruk ligt daarbij op de beoordeling van aanvragen in kader van soortenbescherming.

Adviseurs natuurbescherming.pdf

Procesondersteuner commissie

De onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming adviseert de provincie Gelderland over bezwaren, klachten en beroepen die worden ingediend tegen bestuursorganen of medewerkers van de provincie. Het grootste deel van het werk bestaat uit advisering over bezwaren. Deze bezwaren gaan vooral over besluiten tot vergunningverlening, handhaving, subsidieverlening, aanbesteding van werken en besluiten over medewerkers.

Procesondersteuner Commissie rechtsbescherming.pdf

Senior jurist kwaliteitszorg

Je bent als volwaardig professional zelfverantwoordelijk voor de planning, organisatie en realisatie van de uit te voeren werkzaamheden. Je werkt nauw samen met het aantal collega’s in het corporate team en hebt oog voor de politieke en bestuurlijke omgeving waarin je je begeeft en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Senior jurist kwaliteitszorg.pdf

Medior jurist RIVG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het burgerservicenummer en aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude.

Vacature medior jurist RIVG.pdf

Open sollicitatie of aanmelden bij ons interim netwerk? Ga naar


https://mijnwebsite.nl/publisher/#page/2192935/inschrijven