Direct contact met ons:

06 22974343

info@residentieprofs.nl

Jurist Handhaving

Gemeente Zoetermeer

24-36 uur per week

Reacties uiterlijk 28-11

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving inzake bouw, milieu, APV en bijzondere wetten’’. De afdeling VVH bestaat uit verschillende teams, t.w. team Vergunningen, team Veiligheid en team Handhaving en Toezicht.

Hoofdtaken

 • Juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij  dossiers op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving op het gebied van het Omgevingsrecht (Wabo) en bijzondere wetten (zoals Algemeen Plaatselijke Verordening, Drank- en Horecawet), waarbij het zwaartepunt op het Omgevingsrecht ligt;
 • Toets aan wet- en regelgeving ter bepaling of sprake is van een overtreding (denk aan de toets van het bestemmingsplan om te bepalen of sprake is van het zonder dan wel in afwijking van een omgevingsvergunning handelen);
 • Opstellen van waarschuwingsbrieven, vooraankondigingen, spoedbestuursdwangbesluiten, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en invorderingsbesluiten;
 • Behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Zelfstandige vertegenwoordiging in rechte bij de externe commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (op woensdagavond), de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • Overleg plegen met handhavingsinstanties en ketenpartners;
 • Fungeren als juridische vraagbaak binnen VVH op gebied van handhaving;
 • Juridisch aanspreekpunt voor de inspecteurs bouw- en woningtoezicht;
 • Juridisch aanspreekpunt voor de toezichthouder openbare ruimte;
 • Gesprekspartner in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar;
 • Opstellen informerende notities voor de bestuurder en het college.

Zeer belangrijk is kennis en ervaring met handhaving binnen het Omgevingsrecht en bijzondere wetten! 

Jurist aanbestedingsrecht voor DUO

20172411-01

16 uur per week

Stadplaats Groningen

Reacties uitelrijk 30-11 11.00 uur

Zodanig ondersteunen van de werkzaamheden van de categorie dat het IUC-Noord en de

deelnemende organisaties rechtmatig handelen, en in geval van geschillen de afhandeling

organiseren.

Functie-eisen

Kennis en vaardigheden

· Juridische opleiding op WO-niveau met als onderdeel / aangevuld met specifieke verdieping

op het gebied Europese aanbestedingen en contractrecht

· In staat om kennis op andere rechtsgebieden in te brengen, zoals IT-recht, bouwrecht en

arbeidsrecht.

· Minimaal 10 jaar relevante werkervaring op het gebied van juridische advisering met

complexe en bestuur- politiekgevoelige dossiers/vraagstukken op het gevraagde vakgebied

· Ervaring met aanbestedingsprocedures m.b.t. IT-inkoop en kennis van de IT-markt een pré

is.

· Wordt ook door anderen geconsulteerd op het terrein van expertise.

· Analyseert juridische vraagstukken/problemen vanuit verschillende disciplines /

invalshoeken / aandachtsgebieden en legt de juiste verbanden.

· Signaleert knelpunten, mogelijkheden en potentiële risico's binnen het eigen

aandachtsgebied en komt met alternatieve oplossingen. Heeft een uitstekende

schrijfvaardigheid. Ervaring met het opstellen van complexe juridische teksten en adviezen.

· Vermogen tot dejuridisering. In staat om juridisch complexe zaken op eenvoudige wijze uit

te leggen

· In staat om degelijke (concept)contracten op te stellen

· In staat om de grenzen van de mogelijkheden van de wetgeving op te zoeken

· Heeft zeer ruime kennis of ervaring met het voeren van of adviseren in

klachtenprocedures zowel intern als extern (bijvoorbeeld bij de Commissie van

Aanbestedingsexperts) en/of Kort Geding procedures.

Projectleider/planjurist RO

Gemeente Gennep

20172111-01

Reacties uiterlijk 29-11

12 uur per week

Binnen de clusters Ruimte en Ontwikkeling, Realisatie en Beheer is behoefte aan een ervaren senior projectleider met een juridische achtergrond en ruime kennis en ervaring als Plan Jurist Ruimtelijke Ordening. De kandidaat beschikt over ruime kennis en ervaring met omgevingsrecht en milieurecht . Daarnaast heeft de kandidaat ervaring als projectleider met bedrijventerreinontwikkeling, grote gebiedsontwikkelingen, ontgrondingen en MER-procedures. Tenslotte verwachten we ook dat de kandidaat een goed ontwikkeld gevoel heeft voor bestuurlijk-politieke besluitvormingsprocessen. Dat laatste is echt een must.


Kandidaatomschrijving

De kandidaat beschikt over de volgende kwalificaties:

 • Communicatieve vaardigheden op diverse niveaus (directie bedrijven, B en W, adviesbureaus, medewerkers gemeente, etc.)
 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring in een soortgelijke rol;
 • Academisch werk- en denkniveau op het vakgebied
 • Aantoonbaar ruime ervaring met diverse ruimtelijke trajecten en op diverse niveaus;
 • In staat om (in teamverband) de juiste afwegingen te maken tussen (wettelijke) verplichtingen, sectorale en politieke belangen en andere belangen/stakeholders;
 • Flexibele inzet vereist (qua werkdagen en werktijden, ook buiten kantoortijden);
 • Goed gevoel voor bestuurlijk - politieke besluitvormingsprocessen is een must (aantoonbaar);
 • Heeft naast de inhoudelijke kennis en kunde op het gewenste vakgebied ook de ervaring en competenties om meerdere grote projecten gelijktijdig te leiden;

Gespreksplanning

De gemeente Gennep nodigt 5 kandidaten uit voor een motivatiegesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 7 december 2017, tussen 10.00 en 14.00 uur. Wij verzoeken de kandidaten hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.

Recruiter/Resourcemanager

Residentieprofs

Den Haag

32-36 uur per week

Als Recruiter/recourcemanager ben je o.a. verantwoordelijk voor het werving en selectieproces van hoogopgeleide talenten voor zowel vaste posities als interim.. Je richt je op een effectieve inzet van wervingsmiddelen en activiteiten waarbij je doorlopend op zoek bent naar creatieve manieren om je doelgroep te bereiken. Natuurlijk speelt social media daar een grote rol in.
Je bent een gesprekspartner op niveau voor de kandidaten en in staat om vakinhoudelijk te adviseren over loopbaan en carrière. Daarnaast verdiep je je in de arbeidsmarktontwikkelingen en vertaal je deze ontwikkelingen naar concrete kansen voor ResidentieProfs. 
Verantwoordelijkheden: 

Taken die erbij horen:
• Het beoordelen van CV’s en het voeren van sollicitatiegesprekken; 
• Het beheren van flexibele pools van ZZP’ers; 
• Het bemiddelen voor tijdelijke opdrachten voor opdrachtgevers; 
• Het actief inzetten van social media voor het benaderen van kandidaten en het vergroten van onze naamsbekendheid; 

Functie-eisen

Jouw profiel 
• Een afgeronde HBO/WO opleiding in de richtingen HRM, P&O of Rechtsgeleerdheid
• Bij voorkeur heb je al enige relevante werkervaring opgedaan
• Je bent 24 tot 36 uur per week beschikbaar; 
• Je bent flexibel en pragmatisch; 
• Je beschikt over commercieel inzicht en hebt gevoel voor klanten en kandidaten; 

Arbeidsvoorwaarden

- Een marktconform salaris,

- goede reiskostenvergoeding, een mobiele telefoon; 
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door middel van coaching, training en opleiding; 

JURIST AANBESTEDINGSRECHT

20172010-02

Vanwege een sterke toename in het aantal aanbestedingsrechtelijke (interim) opdrachten, heeft ons team per direct behoefte aan extra juristen. Dit kunnen zowel juristen zijn die op zoek zijn naar een tweede of derde stap in hun carriere, maar ook interim juristen worden van harte uitgenodigd om te reageren. 

Als aanbestedingsjurist bied je juridische ondersteuning bij een goede uitvoering van (complexe) inkoop- en aanbestedingsprocedures. Je beoordeelt strategie- en/of aanbestedingsdocumenten op de daarvoor vastgestelde momenten van de inkoopprocedure en je adviseert Directie/ College van B&W/aanbestedingsteam ten aanzien van juridische implicaties van inkoopprocedures. Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden zodat je goed in staat bent om, op grond van beschikbare informatie, analyses te maken. Je bent integer en klantgericht. In je communicatie met mensen weet je een gezonde balans te vinden tussen enerzijds de wensen van de klant en anderzijds de wetgeving. Tevens weet je dit op een voor de klant heldere en duidelijke wijze te verwoorden. 

Functie eisen

•Een afgeronde WO rechtenstudie

•Minimaal 3 jaar werkervaring met het juridisch begeleiden van aanbestedingen binnen een (rijks) overheidsorganisatie

Jurist aanbestedingsrecht/bedrijfsjurist

Logius (Den Haag)

20172311-01

Reacties uiterlijk 29 november as

32-36 uur per week

De juridisch adviseur draait mee in de reguliere werkzaamheden van het team. De gevraagde werkzaamheden van de aanbestedingsjurist zijn als volgt: 

• Juridische ondersteuning bij inkoop/aanbestedingsrechtelijke vraagstukken en contractrechtelijke vraagstukken; 

• Opstellen en toetsen van contractdocumenten; 

• Toetsen van offerteaanvragen en aanbestedingsdocumenten op onder andere aanbestedingsrechtelijke aspecten; 

• Adviseren van de afdelingen/management bij juridische geschillen; 

• Verstrekken van informatie over toepassing en naleving van vigerende wet- en regelgeving; 

• Optreden als expert/vraagbaak voor de/het afdelingen /management op het gebied van bedrijfsvoeringvraagstukken, 

zoals Baten-lastenstelsel, mandaat- en volmachtbesluiten, WOB-verzoeken etcetera; 

Optioneel 

• Coördineren van Wob-verzoeken en Awb-klachten; 

• Gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van bedrijfsvoeringvraagstukken; 

• Omzetten van (complexe) feiten in juridisch pragmatische adviezen, onder andere ter voorkoming van of ingeval van commerciële en juridische geschillen; 

• Toetsen van en adviseren over convenanten met (beleids)opdrachtgevers, samenwerkingspartners en de eigenaar van Logius; 

• Toetsen van en adviseren over juridische consequenties van opdrachtbrieven ten behoeve van (beleids)opdrachtgevers; 

• Juridisch ondersteunen van projectmatige werkzaamheden, zoals inbeheername trajecten van voorzieningen; 

• Bijdragen aan kennisdeling met collega’s. 

 Functie eisen 

• Academisch werk- en denkniveau (Nederlands/Europees recht); 

• Minimaal vijf jaar ervaring als juridisch adviseur op het gebied van recht en ICT; 

• Recente ervaring binnen een overheidsorganisatie met aanbestedingsrecht; 

• Kennis en ervaring op het gebied van contractenrecht, IT recht, aanbestedingsrecht, en privacywet- en regelgeving (bijvoorbeeld Awb, Wbp) 

• Vaardig in en creatief met het analyseren, interpreteren en opstellen van juridische producten (voorwaarden, contracten); 

• Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. 

• Kennis van ketenprocessen overheidsinformatierecht, marktactiviteiten en overheid en de daarbij behorende verdeling van verantwoordelijkheden is een pré; 

Overige eisen 

• De kandidaat is op woensdag beschikbaar; 

• De kandidaat is 32-36 uur per week beschikbaar. 

JURIST BESTUURSRECHT

20172010-03

Vanwege een sterke toename in het aantal bestuursrechtelijke (interim) opdrachten, heeft ons team per direct behoefte aan extra bestuursrechtjuristen. Dit kunnen zowel juristen zijn die op zoek zijn naar een tweede of derde stap in hun carriere, maar ook interim juristen worden van harte uitgenodigd om te reageren. 

Wij zijn daarbij op zoek naar mensen die zich herkennen in onderstaande punten:

Goede actuele kennis van bestuursrecht en ruime  ervaring met bezwaarprocessen

Vermogen tot dejuridiseren

 Kennis van alternatieve geschillenbeslechting.

Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

 Ervaring met de zelfstandige voorbereiding van juridische teksten, adviezen, de behandeling van bezwaarzaken, nieuwe zaakbehandeling en het effectief bewaken van juridische randvoorwaarden.

Een resultaatgerichte instelling

Communicatief sterk 

Goed kunnen samenwerken

Stressbestendig

Ervaring met het afhandeling van WOB verzoeken heeft een grote pre.


Open sollicitatie of aanmelden voor ons interim netwerk

U kunt contact opnemen met recruiter Karlijn van der Schoot.  

Email: Karlijn@residentieprofs.nl

Tel: 06-15 18 03 32